VÅREN OCH SOMMAREN 2020

16 FEBRUARI   Kl 14 Församlingsgården

Ett besök hos Barmhärtighetssystrarna i Paris

Stefan Alström, församlingspräst i  Åkerbo, berättar om sitt besök hos de blida systrarna som känns igen på sina vitstärkta huvuddok.

Kaffe

   

3, 10, 17 och 24 MARS Kl 18-19.30 Församlingsgården

Det skrivna ordet kopplat till Askeby  kloster och  dess omgivning

               Inbjudan till att delta i studiecirkel där vi tittar närmare på vilka dokument och böcker som fanns och finns med koppling till Askeby kloster. Vi tittar också närmare på hur man kan söka i de medeltidsbrev som finns på riksarkivet och även hur man kan undersöka byar och gårdar från medeltiden. Ledare Lars Eliasson. Läs mer här.


  

22 MARS   Kl 14 Askeby klosterkyrka  

OBS!

NY ÄNDRING

Med hänsyn till det rådande läget och Folkhälsomyndighetens rekommendationer har Föreningen Askebys klosters styrelse beslutat att tills vidare ställa in alla aktiviteter, inklusive visningar,  fr.o.m den 17 mars.

Eventuellt kan visning av kyrkan och klostervisualiseringen erbjudas efter beställning hos S Glöersen tel. 070 389 13 15

Jungfru Maria och kyrkans ljusbärare

Sång, musik och tankar om olika tiders gemensamma behov.  Kören Daylight, Bodil och Axel Söderberg och Susanne Glöersen.

Kl 15 Församlingsgården 

Årsmöte     

Vi inleder med att föreningen bjuder på kaffe och kakbuffé och avslutar med förhandlingar ca. kl 15.30.

                      Anmäl speciellt önskemål om bröd några dagar i förväg 
till  S Glöersen tel. 070 3891315
                     

MAJ   Tidpunkt och plats  meddelas senare                                

Om Sverkerstiden och tänkbara cisterciensiska  konstinfluenser i Askeby och Kaga

Jan Eriksson och Susanne Glöersen berättar om kyrkans tillkomsttid och vad som kan ha påverkat beställarnas val av utsmyckning.

Egen kaffekorg medtages.
28 MAJ       Kl 18.30 Trädgården i Bölingstomta                      

              1000 år i Bylinxtomta

               Arne Jarl berättar om jordbrukets och byggnationens
utveckling i traktens byar.

                                                          Egen kaffekorg  medtages.

MAJ – OKTOBER

                   Beställda gruppvisningar samt öppna  visningar i samband med kyrkans musikkvällar sista torsdagen i juni, juli och augusti.

        Sensommarutflykt till Krokeks kloster