Föreningen bildas

Ur Kulturhistoria i Östergötland. Författare Bengt Lundberg, tecknare Lars Guth.

I samband med cisterciensordens 900-årsjubileum 1998 anordnade Askeby kyrkoråd en ”klostervecka” med ett mångskiftande program som väckte stort gensvar i bygden eftersom klostret varit förhållandevis okänt. Sven Hellström, fil dr och historiker och bosatt i Askeby, tog initiativet till ett långsiktigt lokalhistoriskt forskningsprogram på ideell grund.

År 2006 bildades  inom Askeby hembygdsförening Föreningen  Askeby kloster, som skulle arbeta vidare med att återskapa klostret. Intresset fokuserades på datavisualisering och man beslöt att klostermiljön år 1444 skulle återskapas. Från och med 2008 är föreningen självständig under samma namn som tidigare och i samarbete med Svenska kyrkan i Åkerbo och Askeby Hembygdsförening.

Askeby Klosterförening har till syfte att lyfta fram det okända cisterciensklostret i Askeby och visa på nunneklostrets betydelse för östra Östergötland. Varför blev Askeby nunnekloster så okänt? Kyrka och kloster byggdes ju på 1100-talet vid en strategiskt belägen kungsgård vid den tusenåriga leden från Östersjön in mot centrala Östergötland, och blev vartefter av stor angelägenhet för östsvenska stormannaätter. Några eldsjälar började forska och söka efter en förklaring.

Verksamheten har engagerat många kunniga, såväl i praktiska som i teoretiska arbeten.

En festhögmässa hölls den 16 juni 2007 i samband med ”återinvigningen” av Askeby kloster. Mässan leddes av biskop Martin Lind, kyrkoherde Fredrik Lennman och diakon Elisabeth Tegnevik.

Lämna ett svar