Översättningar

Föreningens intention är att översätta denna website till engelska, franska och tyska. Detta är dock en stor kostnad och kommer att ske successivt med lite olika finansieringar.

För översättning till engelska har Westman-Wernerska stiftelsen bidragit med medel, stort tack för detta.

Översättning till engelska har på ett utmärkt sätt utförts av Anna Bremin, www.AnnaBremin.se och kommer att läggas upp snarast.

För den franska delen har till vår glädje Audrey Chanson gjort detta som en del i hennes uppsats i hennes studier. Föreningen är mycket tacksam för detta. Även dessa kommer att publiceras snarast.

Tyska översättningar är fortfarande i planeringsstadiet.

Lämna ett svar