Avlatsbrev från Herkenrode

I maj 2013 tog klosterföreningen I Askeby emot klostervänner från Belgien. Den gruppen som är knuten till klostret i Herkenrode överlämnade som gåva en kopia av ett avlatsbrev som hänger i Askeby kyrkas kapprum. Originalet finns i Limburg i Belgien.

Klostret Herkenrode ligger nära staden Maastricht. Klostret grundades 1182 och blev 1217 ett cistercienskloster för kvinnor, således samtida med Askeby. Under franska revolutionen förbjöds alla kyrkliga institutioner och klostret såldes och har sedan dess haft olika funktioner.

Bilden visar det avlatsbrev som påven Urban IV på nunnornas begäran utfärdade från sitt residens i Avignon 1363. Syftet var att få in pengar för en renovering av klostret. Avlatsbrevet utlovar att alla som besöker kyrkan på speciellt utvalda dagar eller ger en donation kommer att få tiden i skärselden förkortad. Brevet är skrivet på pergament och tillägnat Det heliga Miraklets sakrament.

Miraklet med det heliga sakramentet handlar om en präst från trakten i närheten av Herkenrode. Han skulle ge sista smörjelsen till en bybo. Prästen kom med sitt oblatskrin till huset och satte det på ett bord medan han gick in i ett annat rum. Då smög en syndig man in, öppnade skrinet och rörde vid den helgade oblaten. Oblaten började blöda och mannen flydde. När prästen kom tillbaka såg han att både oblaten och duken den låg i var prickiga av blod. Vad skulle ha göra? Han tog den till Herkenrode som ansågs vara ett särskilt heligt kloster. Prästen gick in i kyrkan och placerade den blodstänkta oblaten på högaltaret och då uppenbarade sig Kristus krönt med törnekronan. Det togs som ett tecken på att Kristus ville vara i Herkenrode. Mirakelberättelsen och monstransen, dvs skrinet med den heliga oblaten placerad på ett altare i kyrkan gjorde Herkenrodes klosterkyrka till en av de mest besökta pilgrimskyrkorna i Belgien. Reliken fanns kvar i kyrkan till 1796.

Beskrivning av motivet

Överst på avlatsbrevet framställs den årliga processionen bestående av tjugofyra personer som under högtidliga former visar upp de heliga föremål som annars förvaras i Herkenrodes klosterkyrka som är avbildad inne i bokstaven ”U.

Främst går en lekman som stänker välsignat vatten ur ett kärl. Sen kommer två lekmän som bär varsitt standar. Bakom dem går två funktionärer med vaxljus.

Flickorna bakom dem har för tiden moderna kläder. Vid flickorna går gränsen mellan den profana och sakrala världen, skiljelinjen markeras med två träd med fåglar i.

Därefter kommer sex nunnor med böcker i händerna och bakom dem går abbedissan med sin stav bredvid en högreståndsperson.

De båda munkarna kommer från Herkenrodes moderkloster Aulne i Vallonien. De har skägg och tonsur och varsin vandringsstav. De är troligen biktfäder för nunnorna.

Allra sist i processionen framställs huvudmotivet. Under en baldakin går tre präster bärande kyrkans monstrans med den mirakulösa oblaten och ett par andra heliga föremål. De fyra eleganta männen som bär baldakinen är adelsmän, det framgår av svärden de har i sina bälten.