Visualiseringen

Hur skulle klostret väckas till liv igen? 2006 bildades Föreningen Askeby Kloster och efter diskussioner kom man fram till att en datavisualisering var bästa sättet. Det beslöts att klostret år 1444 skulle återskapas. Men det krävdes mer kunskap innan arbetet kunde påbörjas. Läs mer om faktainsamlingen under rubriken Det återuppbyggda klostret.

Visualisering – Askeby Kloster

Lämna ett svar