Märta Lindblom

Märta Lindblom, Askeby kyrka och prästgård. U.å. Akvarell, 22×14,5 cm
Märta Lindblom. Askeby kyrkogård, 1916. Akvarell
Anna Emilia Lindblom, född Sehman 24.11.1843 död 29.6.1912. Porträttet är målat av Märta Lindblom.
Christian Fredrik Lindblom. Född 15.11.1839 död 19.1.1917. Kyrkoherde i Askeby, Linköpings stift 1886-1917. Porträtt målat av Märta Lindblom.

Bilden Askeby kyrka och prästgård återger miljön kring kyrkan och prästgården så som den tedde sig i början av nittonhundratalet. Originalet är målat för ungefär hundra år sedan av Märta Lindblom (1871-1946), hustru till Johannes Lindblom. Märta Lindblom utbildade sig  vid Konstakademien i Stockholm 1889-1904 och studerade också i Paris. Hon deltog i flera utställningar, bl.a. den som ordnades av Föreningen Svenska Konstnärinnor 1911 i Stockholm  Hon målade främst porträtt, till exempel de porträtt av svärföräldrarna Christian  Fredrik och Anna Lindblom som hänger i församlingsgården.

På denna akvarell ser vi byggnaderna inbäddade i lummig sommargrönska. Längst till vänster känner vi igen den nuvarande församlingsgården. Den byggdes och tjänade som prästbostad endast då C F Lindblom var kyrkoherde i församlingen (1886-1917). Därefter blev byggnaden bostad åt prästgårdsarrendatorn och numera tjänar den som Askebys församlingsgård.

Mellan prästgården och kyrkan, bakom en lönnallé, skymtar det då vitputsade huset  som kallas Kapp på grund av likheten med sädesmåttet kappe. I Kapp fanns bostäder för prästgårdens anställda. På första våningen fanns drängkammare och på andra våningen bodde prästens kusk.

Delar av klostermuren söder om kyrkan användes som grund för det lilla röda  huset som var potatiskällare, numera riven, och för klockboden som ännu är sig lik.

Till prästgården hörde också det gärde som på bilden sträcker sig ned till den täta granhäcken som kantar vägen. Häcken togs bort 1924 och vägen som lönnallén mynnar ut på byggdes om i början av 1960-talet. Gärdet hitom granhäcken tillhörde Västergården.

För att fånga den här fina vyn behövde konstnärinnan inte bege sig ut på Västergårdsgärdet. Hon tycks ha blivit inspirerad av ett fotografi som svågern Andreas tagit och använde det som förlaga. Fotot som är taget 1912 använde Andreas Lindblom i sin artikel om Askeby kyrka i verket Sveriges Kyrkor (se avsnittet om Andreas Lindblom).

Vi är glada att på vår hemsida kunna visa ytterligare ett Askebymotiv av Märta Lindblom, Askeby kyrkogård. Hitom den södra ingångens granitstolpar och järngrindar ligger till höger den Lindblomska familjegraven och bakom den ses klockstapeln som vilar på en del av klostermuren. Andreas Lindblom berättar i sin barndomsskildring Lille Jonathan om sina besök i klockstapeln: ” Där hängde jättelika klockor i ofantliga bjälkar. Det var mörkt och kusligt när luckorna var stängda och ljuset kom in som vassa strimmor. Kväljande kändes doften av tjära, fett och färska rep. Likbåren, fattigkistorna, de förrostade gamla gravkorsen och de år efter år bevarade gamla begravningskransarna  av glas ökade klockstapeln stämning av förgängelse och dom.”

På södra sidan av kyrkogården vid den så kallade Klockargatan låg ett större rött timmerhus. I dess bottenvåning fanns ett ålderdomshem. I huset fanns också småskola och lärarbostad. Den byggnaden revs 1924 och ersattes med ett nytt skolhus.

Stort tack till Tomas Uddling, Sigtuna, som ställt sin mormors bilder till vårt förfogande och till Anna Lisa Gustavsson, Askeby, som generöst delat med sig av sina egna minnesbilder!

Lämna ett svar