Underlag till Överstad

Byarna var på 1400-talet anonyma och de enskilda gårdarna fick inte sina offentliga namn förrän på 1500-talet. Vi vet en del om ägandet av Överstad eftersom byn, i varje fall vissa gårdar, hade inräknats i frälsesäteriet Svenneby. Byn köptes under de dramatiska åren efter digerdöden av lågfrälsemannen Lafrin Fröstensson. Efter en kort tid blev den klostrets egendom. Byn kom då att ingå i Askeby klostergods, liksom omkring 70 procent av gårdarna inom socknen gjorde.

I Askeby socken tillhörde merparten av byarna klostret.

Överstad var en klungby vid en byväg som används fortfarande.

Genom fältvandringar sökte vi få en bild av 1400-talets odlingslandskap och identifiera tomtgränser. Spår av medeltida bebyggelse  saknas men hus finns utmärkta i 1600-talets kartmaterial. I visualiseringen har vi använt byggnader av den  typ som anses vara vanlig i mellansverige under 1400-talet. Vi ställdes emellertid inför ett stort problem. Under 1400-talet bestod byn troligen av bara fyra gårdar medan 1600-talets kartor visar sex gårdar. Därför valde vi att visa 1600-talsbyn.

Lämna ett svar