Välkommen till Askeby

Med hjälp av visualiseringar, hemsida, publikationer, föredrag och visningar vill vi förmedla kunskap och väcka intresse för klostret och dess omvärld.

Klostret under medeltiden

Askeby nunnekloster nämns första gången på 1160-talet i samband med en stordonation av kung Karl Sverkersson. Läs mer om klostret och dess spännande historia.

Klostret idag

Att bevara och levandegöra det historiska arvet med modern teknik.

Kulturlandskapet

I Östergötland placerades munkklostret Alvastra samt de två nunneklostren Vreta och Askeby i de mest centrala och bördiga bygderna vilket inte helt rimmade med cisterciensernas anvisningar om att kloster borde odla upp obrukade marker.