Välkommen till Askeby

Med hjälp av visualiseringar, hemsida, publikationer, föredrag och visningar vill vi förmedla kunskap och väcka intresse för klostret och dess omvärld.

Klostret under medeltiden

Askeby nunnekloster nämns första gången på 1160-talet i samband med en stordonation av kung Karl Sverkersson. Läs mer om klostret och dess spännande historia.

Klostret idag

Att bevara och levandegöra det historiska arvet med modern teknik och vidare forskning.

Kulturlandskapet

Cisterciensklostren skulle egentligen läggas i obygder, men det gällde ju inte Askeby och inte heller flertalet andra kvinnokloster.

Vi vill ge en övergripande bild av kulturutvecklingen i östra delen av landskapet – det s.k. Östanstång från forntid till nutid. Vi koncentrerar oss på Askeby klosters  kärnområde som i stort sett ligger inom Bankekinds härad. Arbetet omfattar en undersökning av odlingslandskapet och bebyggelsen. Först kommer en  studie av böndernas villkor under 1500-talet.  Därefter skildras de genomgripande förändringar på 1600-talet då bönderna gradvis blev rust- eller rotehållare. Ett annat tema är striden om vattnet och om rätten till utdikningar. Det är en särskilt intressant fråga just i Bankekinds härad.