Frågeställningar

De källkritiska frågorna blir omfattande eftersom varje åskådliggjord objekt måste beskrivas i detalj för att vara trovärdigt. Att på ett korrekt sätt visa en historisk miljö och samtidigt göra den så levande att den beskriver verksamhet och liv är således den stora utmaningen. Urvalet av fakta blir grannlaga eftersom vi alltigenom måste beakta problem kring utrymme och kostnader. Varje objekt har egentligen sin egen prisbild.

Uppgiften var att bygga en så exakt bild som möjligt av klostret.  Flera forskare har på ett engagerat hjälpt oss – docent Ann Catherine Bonnier,  1:e antikvarie Jan Eriksson, arkeolog Gert Franzén, konsthistoriker Susanne Glöersen, antikvarie Hanna Menander samt professorerna Kjell O. Lejon, Dag Lindström och Jan Svanberg.  Projektet är ett stort lagarbete och nära samarbete med datateknikern och konstvetaren Filip Wänström. Vid en konferens på Linköpings universitet den 27 september 2006 anordnad av professor Leijon, med deltagare från flera ämnesområden vid universitetet, Riksantikvarieämbetet och Östergötlands museum diskuterades visualiseringsteknikens möjligheter.

Där framförda synpunkter och förslag som har varit vägledande för projektet: Visualiseringen bör kompletteras med ett protokoll, som tydliggör ställningstaganden när alternativa lösningar har varit möjliga. Ett visualiserat program bör inte ses som en slutprodukt. Det ska kunna utvecklas.

Lämna ett svar