Andreas Lindblom

Lille Jonathan, 1948 av Andreas Lindblom med teckningar av Einar Norelius.
Utdrag ur Lille Jonathan från kapitlet om julfirandet i Askeby prästgård.
Fortsättning på julfirandet i Askebys prästgård.
Ur kapitlet om julen skildrad av Andreas Lindblom i Lille Jonathan, 1948
Julfirandet i Askeby skildrat av Andreas Lindblom.
Inledningen till Sveriges Kyrkors första del om östgötska kyrkor.Utgivningsår 1921

Andreas Lindblom (1889-1977) föddes i Askeby som det tionde och yngsta barnet till kyrkoherdeparet Christian Fredrik och Anna Lindblom. Andreas Lindblom var konsthistoriker och tjänstgjorde som professor vid Stockholms högskola och därefter som styresman  för Nordiska museet och Skansen.

Den utförligaste beskrivningen vi har av Askeby kyrka är fortfarande den som Andreas Lindblom 1921 gjorde för samlingsverket Sveriges Kyrkor Konsthistoriskt Inventarium. Den allra första delen om östgötska kyrkor i det verket behandlar kyrkor i Bankekinds härad. I förordet skriver initiativtagarna till Sveriges Kyrkor att  de  ”varit lyckliga att få påräkna en just för dessa monument synnerligen intresserad forskare, docenten Andreas Lindblom, som vuxit upp invid den märkligaste av områdets kyrkor, Askeby.”

Om sin uppväxt i den trygga prästgården och den spännande gamla kyrkomiljön och om mötet med den annorlunda världen utanför berättar Andreas Lindblom i boken Lille Jonathan, som gavs ut första gången 1948. Här återges kapitlet om hur julfirandet gick till i prästgården någon gång i mitten av 1890-talet. Läs och jämför med  brodern Johannes

Lämna ett svar