Forskning om bygden (forskningsprojekt)

Ett forskningsprojekt som vidgar kunskapen om klosterbygden inleddes hösten 2011. Det är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som ska ligga till grund för en presentation av natur- och kulturlandskapet i Askeby klosters kärnområde, Bankekinds härad. Projektledare är Sven Hellström.

Cisterciensklostren skulle egentligen läggas i obygder, men det gällde ju inte Askeby och inte heller flertalet andra kvinnokloster.

Vi vill ge en övergripande bild av kulturutvecklingen i östra delen av landskapet – det s.k. Östanstång från forntid till nutid. Vi koncentrerar oss på Askeby klosters  kärnområde som i stort sett ligger inom Bankekinds härad. Arbetet omfattar en undersökning av odlingslandskapet och bebyggelsen. Först kommer en  studie av böndernas villkor under 1500-talet.  Därefter skildras de genomgripande förändringar på 1600-talet då bönderna gradvis blev rust- eller rotehållare. Ett annat tema är striden om vattnet och om rätten till utdikningar. Det är en särskilt intressant fråga just i Bankekinds härad. SH

Lämna ett svar