Styrelse

Styrelse 2019

Ordförande Karin Svensson Nygren

Sekreterare Anna Bergman

Kassör Jonas Löfstrand

Ledamot Jan Eriksson

Ledamot Susanne Glöersen, vice of

Ledamot Mats Levinsson

Ledamot Ingegerd Nordh

Suppleant Hans Palmlöf

Suppleant Arne Jarl

Revisorer Johnny Stammarnäs (smk) och Björn Johansson. Revisorssuppleant Christer Knuthammar.

Valberedning Sigvard Hallendorff (smk), Monika Minnhagen-Alvsten och Jan Axelsson

Lämna ett svar