Styrelse

Styrelse 2020

Ordförande Hans Palmlöf

Sekreterare Anna Bergman

Kassör Jonas Löfstrand

Ledamot Jan Eriksson

Ledamot Susanne Glöersen, vice of

Ledamot Mats Levinsson

Ledamot Ingegerd Nordh

Suppleant Gunilla Palmlöf

Ledamot Lars Eliasson

Revisorer: Johnny Stammarnäs (smk) och Björn Johansson. Revisorssuppleant Christer Knuthammar.

Valberedning: Leif Axelsson (smk), Monika Minnhagen-Alvsten och Sigvard Hallendorff

Lämna ett svar