Styrelse

Styrelse 2024

Ordförande Ledamot Susanne Glöersen

Kassör Jonas Löfstrand

Ledamot Anna Bergman

Ledamot Mats Levinsson

Ledamot Ingegerd Nordh

Ledamot Lars Eliasson

Ledamot Karl-Gustav Hellström

Suppleant Ann-Christine Sennehed

Suppleant Hans Palmlöf

Revisorer: Björn Johansson (smk) Christer Knuthammar. Revisorssuppleant Agneta Gustavsson.

Valberedning: Leif Axelsson (smk), Monika Minnhagen-Alvsten

Lämna ett svar