Kalkmålningar

Kyrkans takvalv var färdiga på Petrus martyrens dag, den 29 april 1444. Det framgick av en numera försvunnen inskrift på latin som i översättning lyder: ” Till Guds och hans ärorika moder jungfru Marias och den helige Bernhards ära fullbordades detta valv Herrens år 1444 på Petrus martyrens dag då nunnan fru Anna var föreståndarinna, herr Olof syssloman och Matthias Johansson byggmästare.”

Längs ribborna löper bladknoppar som ”slår ut” i livsträd.
På västväggen i den f.d. församlingskyrkan ses invigningskors och ett Mariamonogram.
Ett av de s.k. livsträden i det som troligen var leksystrarnas kor. Livsträd är en symbol för uppståndelse och evigt liv.
Ett parti av korets tak. Den mörkare rutan är ett s.k. skvallerhål och de andra är smutsrutor som lämnats efter rengöring.

På våren 1444 kunde församlingsborna och klosterfolket glädjas åt att deras kyrka förskönats med ett nytt innertak av murade valv, sammanlagt sex stycken, som man nog tyckte liknade själva himlavalvet. Valven hade dekorerats med målningar på torr puts i al secco-teknik. De var inte bara vackra, de var också mycket brandsäkrare än det gamla timmertaket som hade förstörts i branden 1377.

Det är alltså känt vem som murat valven, men det är okänt vem eller vilka som dekorerade dem. Alla valvmålningar, utom de i det västligaste valvet, blev sedermera överkalkade, men är åter framtagna varvid färgernas lyskraft har dämpats. Dekoren består enbart av geometriska mönster och stiliserade växtmotiv. Ingenstans i valven finns några berättande figurscener. I nunnekorets tre valv är dock dekoren mer sparsam och enkel än i de övriga vilket tyder på att målningarna kan ha utförts vid olika tid och av olika mästare. Det rikast dekorerade valvet finns i det före detta lekmannakoret.

Lämna ett svar