Markradarundersökning

De markradarundersökningar som gjordes 2015-06-09 och 2015-06-10 samt 2016-09-12 och 2016-09-13 vid Askeby klosterkyrka för att se vad som tidigare kan ha funnits i kyrkans omedelbara närhet finns nu tillgängliga här.

Arbetet utfördes av tekn. lic. Christer Andersson från Orust som har stor erfarenhet från likande uppdrag vid andra klosterplatser i landet bl.a. från Dragsmark, Riseberga, Ås, Vårfruberga och Marstrand. Under dagarna var också några av föreningens medlemmar med och assisterade med uppmätning och dragning av linor mm.

Tekniken med markradar bygger på att skicka ned en elektromagnetisk puls som reflekteras tillbaka från ett föremål och med den tidsdifferens som uppkommer från sändning till mottagning kan man bestämma avståndet från sändningsantennen strax ovan markytan till föremålet. Radiovågens frekvens varierar mellan 100 och 1000 MHz för arkeologiska undersökningar. Upplösning och genomträngningsdjup bestämmer vilken frekvens som väljs. Utseendet på den reflekterade signalen kan även ge en viss indikation på vad det reflekterande föremålet består av. Beräknad undersökningsyta är ca 50×30 meter per dag. Ytan märks upp med en lina som successivt flyttas 1 meter i sidled och radarutrustningen dras eller körs fram efter denna lina med en sidförflyttning på 20 cm.

Vill du läsa mer se dokument: Markradar – kort teknisk beskrivning HP.

Resultatet från undersökningarna 2015 och 2016 framgår av Christer Anderssons tekniska och detaljerade rapporter från dessa mätningar

– Rapport Askeby 150609 och Rapport Askeby 150610.

Dessa dokument finns sammanfattade i två lättöverskådliga dokument av Hans Palmlöf

– Markradar Sammanfattning 2015 HP och Markradar Sammanfattning 2016 HP.

Vill du läsa mer se dokument: Sammanfattning 2015 och Sammanfattning 2016.

Lämna ett svar