Johannes Lindblom

Johannes Lindblom, Andreas äldre bror, har också skildrat barndomen i Askeby.

Johannes Lindblom (1882-1974) var professor i exegetik och rector magnificus för Lunds universitet. Han kom som barn till Askeby församling när fadern Christian Fredrik Lindblom utnämnts till kyrkoherde där 1886. Hans nedtecknade levnadsminnen  Från Askeby till Uppsala. Minnen ur mitt liv gavs ut med en fyllig kommentar av professor Oloph Bexell 2011. I boken berättas inte bara om Johannes Lindbloms barndomsår i Askebys prästgård utan också om hans studie- och forskartid.

Avsnittet Barndomen ger oss tillsammans med brodern Andreas Lille Jonathan personliga och mycket intressanta inblickar i hur livet i och omkring en prästgård på landet en gång tedde sig. Läs brödernas olika upplevelser av julfirandet i prästgården!

Lämna ett svar