Projektets medarbetare

Emma Aspegren, fil kand, Linköping

Anna Bergman, fil kand, Linköpings universitet

Gunnar Bergman, Manager Product Services, IFS World Operations AB

Ann Cathrine Bonnier, avd dir, Riksantikvarieämbetet

Lars Eliasson, överstelöjtnant, fil kand, Norrköping

Jan Eriksson, 1:e antikvarie, Länsstyrelsen Östergötland

Gert Franzén, arkeolog, Linköping

Susanne Glöersen, lärare, konsthistoriker, Linköping

Margareta Hagvall, lärare och speaker, Linköping

Sven Hellström, fil dr, lokalhistoria Linköpings universitet

Jakob Heinemann, Product Information Manager, !FS AB

Kjell Lejon, professor, Linköpings universitet

Dag Lindström, professor, Linköpings universitet

Hanna Menander, arkeolog, Riksantikvarieämbetet, UV Öst

Inger Rislund, lärare kantor, Linköping

Karin Sandberg, fil kand, Linköping

Sten Swartling, journalist, SVT

Karin Svensson-Nygren, bankdirektör, Linköping

Ulf Söderberg, komminister, Åkerbo pastorat

Sven Trolldal, journalist, Norrköping

Samtal om kyrka och kloster och inte minst om programmens utformning har förts med flera kategorier forskare och vetenskapsmän av vilka följande i första hand bör nämnas:

Jan Svanberg professor em, Stockholm

Jan Strid, professor, Linköpings universitet

Lämna ett svar