Vi samarbetar med

NÄTVERK

Föreningen Askeby kloster verkar i första hand lokalt. Vi samarbetar med Sensus studieförbund i Linköping som bidrar med ekonomiskt stöd till den publika verksamheten. Precis som på klostrets tid, fast under andra former, ingår vi också i ett större sammanhang, såväl nationellt som internationellt. Klosterföreningen är en del både av ett svenskt kontaktnät av historiska klosterplatser som presenteras här och ett nätverk av nordeuropeiska klosterplatser med namnet Zisterzienser an Nord- und Ostsee som presenteras här. Vartannat år inbjudes deras medlemmar till konferens om cisterciensernas påverkan inom kultur och spiritualitet. I anslutning till konferenserna ordnas studiebesök på närbelägna klosterplatser. Läs gärna mer om EN KLOSTERHELG I BIERZWNIK 2015 här.

Det europeiska
förbundets symbol har inspirerats av en typ s.k. sjöbladskapitäl som ofta förekommer i cisterciensisk arkitektur under 1100-talet.
Kapitäl i Kloster Bebenhausen, Tyskland. Det är en variant på den typ av s.k. sjöblads-kapitäl, chapiteau à feuilles d’eau, som förekommer inom cisterciensisk arkitektur under 1100-talet. Det första cisterciensklostret grundades 1098 i Cîteaux i Frankrike och orden tog sitt namn efter ortens latinska namn Cistercium. Namnet anspelar på att trakten där klostret byggdes utgjordes av sankmarker, täckta med vass. Därför pryder just vassblad, feuilles de cistel, ofta kapitäl i cisterciensiska kyrkor och kloster.

FÖRBUND

Medan medlemskapen i de båda nätverken är avgiftsfria, är klosterföreningen sedan 2010 betalande medlem i Det europeiska förbundet av cisterciensiska kloster och klosterplatser eller La Charte européenne des Abbayes et sites cisterciens vars emblem ses till höger. Det var från början ett förbund för franska, historiska cistercienskloster. År 2006 inbjöd detta franska förbund för första gången representanter för historiska kloster i andra länder till sitt årliga medlemsmöte, den s.k. Generalförsamlingen, i syfte att bilda ett europeiskt förbund, vilket också skedde det året. Det var också första gången som en generalförsamling hölls utanför Frankrike.

Skylten på anslagstavlan intill kyrkan markerar att Askeby ligger längs den cisterciensiska klostervägen,  La route des Abbayes Cisterciennes.

Anslagstavlan utanför Askeby klosterkyrka.

La Charte européenne des Abbayes et sites cisterciens

Det europeiska förbundets hemsida är översatt till svenska.

För närvarande, år 2021, ingår drygt 180 kloster i detta europeiska förbund. Elva länder och tio olika språk är representerade. Förbundet verkar för sammanhållning mellan historiska kloster och återspeglar den gemenskap som fanns under medeltiden, när Europa hade runt två tusen levande cistercienskloster. Genom medlemskap i förbundet får de enskilda klosterplatserna möjlighet att delta i ett omfattande och stimulerande informationsutbyte.

I förbundet vill man främja den kulturturism som knyts till klostren, utveckla besöksnäringen och på det sättet sprida kunskap om Cisterciensorden under medeltiden. Cisterciensforskningen däremot ligger på andra instanser.

På förbundets hemsida  finns avdelningen Bulletin/Newsletter dit medlemsklostren skickar information om sina aktiviteter. Där kan man få inspiration och impulser att utveckla sin egen publika verksamhet. Till Bulletinen som publicerades i oktober 2012 sändes  en artikel från Askeby om den arkeologiska utgrävning som ägt rum under sommaren. Den har senare följts av fler bidrag.

På La Chartes hemsida finns också alla medlemsklostren presenterade i bokstavsordning med en kort text och en bild. De svenska medlemmarna är 2021 klosterföreningarna i Vreta Kloster, som var först, Askeby, Nydala, Skokloster, Herrevadskloster och Varnhem.

Våren 2012 utkom guideboken Sites Cisterciens d’Europe, Cistercian Sites in Europe. I den presenterar sig medlemsklostren lite utförligare på sitt eget språk och på engelska, se Publikationer.

Lämna ett svar