Östanstång

ÖSTANSTÅNGS landskapshandlingar 1585 visar samhällets viktiga inkomster, och vi får en tydlig bild av vad vi kallar Askebykatastrofen.

Del av Östanstång
Östanstångs vapen från 1560

Det låg sammantaget 526 skattelagda gårdar inom vårt undersökningsområde, flest i Mogata socken med 67, de flesta socknarna hade 40-50, Askeby 39 och Gårdeby det lägsta antalet, 21 gårdar.

Socknarna hade nu 1585 en till synes likartad ägostruktur. Kronan ägde i grova drag 30-40 procent av sockengårdarna, adeln 30-40 procent, flest i Svinstad och Örtomta med mer än 50 procent. Kyrkans jordinnehav var störst i de östra socknarna. För Askeby blev bilden en helt annan. Klostret hade ägt 8 gårdar, hälften av dem låg inom socknen, resten låg spridda över socknarna i främst östra delen av landskapet. Alla klostergårdar togs över av kronan, först 1581 skänktes ett mantal till socknen, fram till dess hade kyrkan i Askeby varit underställd först Gistads och senare Vårdsbergs socknar. De sociala åtagandena som åvilat klostret var nu helt borta.

Här presenterade uppgifter om jordägandet gäller sålede ett skatteår, 1585. Sverige var nu på väg in i en krigsperiod på omkring 130 år, som på det hela taget bara kunnat finansieras med utländska lån och försäljning av kronans jord. Jordägandet blev efterhand en allt mer komplicerad fråga.

Lämna ett svar