GDPR

Askeby Klosterförening (802439-4432)

Policy för GDPR (General Data Protection Regulation)

Innehåll medlemsregistret

Namn

Adress

Telefonnummer

E-postadress

Uppgift om inbetald årsavgift

För registrering i medlemsregistret erfordras inbetald medlemsavgift.

Föreningen behöver dessa personuppgifter för utskick till medlemmarna om programaktiviteter som arrangeras av föreningen eller är relaterade till

föreningens verksamhet och får endast användas i detta syfte.

Vid grupputskick döljs  alla e-postadresser så att medlemmarna inte får tillgång till andra medlemmars e-postadresser.

1. Medlemsregistret får ej användas för direkt marknadsföring  för

annat ändamål än föreningens protokollförda aktiviteter.

2. Medlemsregistret får inte utlämnas till någon annan aktör

3.  Medlemsregistret får inte användas för kommersiella ändamål

4. Lagring

Uppgifterna i medlemsregistret raderas då medlemsavgiften inte          inbetalats efter 2 påminnelser.

Ansvarig för föreningens medlemsregister utses på styrelsens konstituerande möte.

Askeby 2018-05-28

Karin Svensson Nygren                   Susanne Glöersen                 Jonas Löfstrand

Anna Bergman                                   Ina Nordh                               Jan Eriksson

Maria Bergendahl                              Hans Palmlöf

Sven Hellström

Lämna ett svar