Textilforskning

Askebybrunets historia är svår att kartlägga.

På 1600-talet betraktades det som ett Askebyarbete. Inne i kyrkan kunde man skåda ett antependium som nunnorna hade broderat med “snällhet och flit” och på “altarlisten” visades med stora “munkebokstäver i silver insänkt, Hielp Maria, och sedan alla apostlarnas beläter”, heter det.

I början av 1900-talet var intresset stort för forskning inom kyrkohistora i vid mening, och i det sammanhanget ökade intresset för forskningen kring kyrkornas textiler. Textilkonstnären Agnes Branting och den i Askeby välkände Andreas Lindblom menade att brunet tillverkats av nunnorna i Vadstena. Deras argument var att stildrag, rankverk med blad, med blommor, druvor o.s.v. med en botten av enfärgat siden och damast, påminner om andra konstverk som producerats där.

Textilforskaren Inger Estham anser emellertid att nunnorna i Vadstena inte tillverkade textiler för avsalu, utan att Vadstenaprodukterna i så fall spritts via kyrkliga potentater efter reformationen.

Några exakta svar på frågan om altarbrunets historia kan vi inte ge utan vi får här som i andra fall vad gäller klostrets historia peka på möjliga förklaringar, för eftersom medeltida broderier inte är signerade eller daterade av sina mästare är det svårt att finna ursprunget. Inger Estham finner det heller inte troligt att brunet tillverkats av systrarna i Askeby. Arbetet är nämligen avancerat, och det finns inga lämningar från cistercienskloster som säger att de arbetade med sådana broderier. Inte heller i internationella studier talas om avancerad textilproduktion i cisterciensklostren. Sköldmärkena skulle heller knappast kunna förekomma på ett klosterarbete.

En trolig förklaring är att det tillverkats i en pärlstickarverkstad, av en yrkesbrodör/brodös. Förmodligen har det tillverkats i mitten av 1400-talet och mycket pekar på att det kan vara beställt av de adelsfamiljer vars sköldmärken finns broderade på brunet, och kan ha överlämnats vid nyinvigningen av klosterkyrkan 1444 eller tiden däromkring.

Kan det ha broderats utomlands? Den stil som brunet broderats i, blomrankor m.m, var vanlig i Sverige på 1500-talet, men förekom tidigare i Europa. Kan det ha beställts samtidigt med kyrkans andra konstverk? Vi kan nämligen på goda grunder anta att det var avsett för Askeby eftersom de sju sköldmärkena var lokalt bundna och av allt att döma inbroderade i samband med tillverkningen.

I mitten av broderiet finns, som nämnts, Kristi bröstbild omgiven av fem hopflätade ramar med texten HIELP MARIA. I den första ramen finns ett b broderat. Enligt Branting/Lindblom syftar det på den sista abbedissan Botilde Petersdotter, vilket i så fall betyder att det skulle vara tillverkat sent 1400-tal eller början av 1500-talet. Detta är dock inte möjligt eftersom altarbrunet med stor sannolikhet är tillverkat tidigare.

Det har heller inte en tidsbunden benämning utan finns på flera andra broderier och kan betyda beatifikation (saligförklaring).

A B

Lämna ett svar