Altarbrunet

Rekonstruktion av kyrkans högaltare

Högaltaret i Askeby klosterkyrka har varit praktfullt klätt med ett antependium i rött tyg med fransar och broderade apostlafigurer och  med ett altarbrun längs den övre kanten. Antependiet fanns kvar ännu efter en svår kyrkobrand 1700 men avlägsnades tiden därefter. Altarbrunet har bevarats och är sedan 1921 deponerat i Historiska museet i Stockholm. Ett altarbrun kan beskrivas som en bård som döljer antependiets fästen på altarbordets framkant. Ordet brun har samma betydelse som bryn, som i skogsbryn.

Rekonstruktion av altarbrunets originalutseende. Altarbrunet var kantat med ett sidenband och nedtill med en fem centimeter bred frans i rött, blått, grönt, gult och vitt. Av den vävda fransen finns bara delar kvar
Altarbrunets nuvarande utseende där särskilt det röda sidentyget har bleknat. På brunets högra sida finns ett parti som sytts på i efterhand. Förmodligen är det en skarvning som gjorts innan arbetet var färdigt eftersom fransen och kanten är obruten.

Askebys altarbrun är av synnerligt värde och är ett bevis för att ledande adelsfamiljer i östra Östergötland värnade om klostret. Det är 220 cm långt och 19 cm brett, till större delen broderat med guld- och silvertråd och silke på en botten av rött siden. Ursprungligen fanns också en 5 cm bred frans. Brunet är broderat i rankverk med blad och blommor. På altarbrunet är broderat HIELP MARIA, en tillbedjan till Maria, och i mitten ser vi en bröstbild av den törnekrönte Kristus med kort, kluvet skägg och långt gult hår. I dekoren finns ett antal sköldmärken, som tydligare än något annat berättar om klostrets gynnare och donatorer.

Sköldmärkena ger oss unik information om några ätter som gav klosterbygget sitt stöd. Medeltidens namnskick är ganska svårhanterligt, men av allt att döma kan altarbrunets sköldmärken knytas till följande ätter: Sparre, Gädda, Bielke, Banér, Bonde, Brahe och en oidentifierad ätt e.

Läs mer om altarbrunets historia, teknik och material i Anna Bergmans Altarbrunet i Askeby klosterkyrka  samt hennes kapitel i Nytt ljus över Askeby kloster som båda finns på kyrkans bokbord. Läs även här.