Avlatsbrev från Herkenrode

När vänner från klostret Herkenrode i Belgien besökte Askeby i maj 2013 överlämnades en kopia av ett avlatsbrev som hänger i norra vapenhuset. Klostret  Herkenrode grundades 1182 och blev 1217 ett cistercienskloster för kvinnor, således samtida med Askeby.   

Bilden visar ett avlatsbrev som påven Urban IV utfärdade när nunnorna begärt pengar till en renovering av klostret. Avlatsbrevet utlovar alla en förkortad tid i skärselden om man besöker klosterkyrkan på speciellt utvalda dagar eller ger en donation. 

Beskrivning av motivet
  Överst på avlatsbrevet framställs en procession bestående av tjugofyra personer som under högtidliga former visar upp de heliga föremål som annars förvaras i Herkenrodes klosterkyrka, det är den  som är avbildad inne i initialen, bokstaven U. Främst går en lekman som stänker välsignat vatten ur ett kärl. Därefter kommer två män som bär varsitt standar och två som bär höga vaxljus. Efter dem följer  ett par kvinnor i världsliga, moderiktiga kläder. Här går gränsen mellan den profana och sakrala världen. Den inleds med sex nunnor med böcker i sina händer följda av abbedissan med sin stav och en högreståndsperson. Efter dem går två munkar som troligen är nunnornas biktfäder från Herkenrodes moderkloster Aulne i Vallonien. Allra sist i processionen framställs huvudmotivet. Under en baldakin går tre präster  bärande kyrkans finaste relik, en mirakulös oblat, i en monstrans och ett par andra heliga föremål. De fyra eleganta männen som bär baldakinen är adelsmän, det framgår av att de bär svärd .

Miraklet med den heliga oblaten                                                                                                                           
 I närheten av Herkenrode fanns en präst som skulle ge sista smörjelsen till en bybo. Vid ankomsten placerade prästen oblatskrinet på ett bord. Medan han gick in i ett annat rum smög sig en syndig man fram till skrinet, öppnade det och rörde vid den helgade oblaten. Oblaten började blöda och mannen flydde. När prästen såg att oblaten och duken som den var insvept i var prickiga av blod, bestämde han sig för att ta med skrinet till Herkenrode som ansågs vara ett särskilt heligt kloster. Prästen placerade den blodstänkta oblaten på högaltaret i klosterkyrkan och då uppenbarade sig Kristus krönt med törnekronan. Det togs som ett tecken på att Kristus ville vara i Herkenrode. Mirakelberättelsen och monstransen, dvs skrinet med den heliga oblaten, placerades på ett altare i kyrkan. Herkenrodes klosterkyrka blev därmed en av de mest besökta pilgrimskyrkorna i Belgien.

Läs mer om avlatsbrevet .                                                                                                               
Läs mer om klostervännernas besök i Sverige i maj 2013 .