Kalkmålningar

På våren 1444 kunde församlingsborna och klosterfolket glädjas åt att deras kyrka förskönats med ett nytt innertak av murade tegelvalv, sammanlagt sex stycken, som man nog tyckte påminde om själva himlavalvet. Valven var dekorerade med målningar på torr puts med s.k. al secco-teknik. Valven  var inte bara vackra, de var också mycket brandsäkrare än det gamla timmertaket.

Hålet är ett s.k. skvallerhål och de grå  rutorna är s.k. smutsrutor som sparats vid rengöring av taket.
Längs ribborna i den del som troligen var leksystrarnas kor löper bladknoppar som ”slår ut” i livsträd, en symbol för uppståndelse och evigt liv..

En numera försvunnen latinsk inskrift i taket i nunnornas del berättade att kyrkans  valv var färdiga den 29 april 1444. I översättning löd inskriften ”Till Guds och hans ärorika moder jungfru Marias och den helige Bernhards ära fullbordades detta valv Herrens år 1444 på Petrus martyrens dag då nunnan fru Anna var föreståndarinna, herr Olof syssloman och Matthias Johansson byggmästare.”

Det är alltså känt vem som har murat valven, men inte vem eller vilka som dekorerade dem. Alla valvmålningar, utom de i den f.d. församlingskyrkans västra valv, blev sedermera överkalkade, men är åter framtagna varvid färgerna har dämpats. Dekoren består av geometriska mönster och stiliserade växtmotiv. Ingenstans finns några berättande figurscener.                                                                                
Läs mer om kalkmålningarna här