Kormattan

Det är Märta Måås-Fjetterström som 1934 ritade mönstret till Örtagården inspirerad av växterna i den egna trädgården i Båstad. Mattan har vävts för både offentliga och privata miljöer. Sannolikt bidrog namnet Örtagården till att kyrkorådet  ansåg denna matta lämplig i en klosterkyrka som Askebys när man våren 1993 beställde en ny kormatta.     

Det är alltså ett sentida verk, men det finns beröringspunkter med klostertiden. Namnet Örtagården är en.                                                                    

 Dessutom finns bland de invävda växterna några som är vanliga symboler för Maria, klosterkyrkans skyddshelgon. De som är lättast att känna igen är kungsljusen, eller Jungfru Marie kyrkoljus som är det gamla namnet, och tusenskönorna i mattans bård. I bildkonsten ses Maria ofta med tusenskönor för att påminna om att Maria och den tåliga lilla växten delar egenskapen att kunna uthärda plågsamma omständigheter.

Och i en biografi om Märta Måås-Fjetterström kan man läsa denna klosterinspirerade beskrivning av henne :  ”Det fanns en distans mellan henne och de flitiga, skickliga medarbeterskorna. Hon gick som en sträng och god abbedissa, övervakande sina väverskor och deras arbete…..                                                         
En klosterförestånderska som med stränghet och förståelse, värdighet och visdom vakar över fliten och arbetets fortskridande.”,

Örtagården är vävd i finflossateknik. Den invigdes som kormatta den första Advent 1993. Närvarande var då konstväverskorna Iris Ivarsson (I I) och Anita Lindqvist (A L) som under några månaders heltidsarbete hade vävt mattan hos Aktiebolaget Märta Måås-Fjetterström i Båstad. Verkstadens signatur AB MMF liksom väverskornas signaturer och kan man se invävda i kortsidornas hörn.  

Vävateljéns och väverskornas invävda signaturer AB MMF, I I och A L.