Kyrkorummet

Kyrkobyggnaden tillgodosåg både konventets, församlingens och kungsgårdens behov av en egen kyrka. Byggnaden rymde med andra ord minst tre kyrkor, nämligen klosterkyrkan, församlingskyrkan och en mindre gårdskyrka eller kapell. De olika kyrkorummen hölls åtskilda av någon form av skrank. Numera är det församlingskyrka i hela byggnaden.