Kyrkorummet

Nunnekloster anlades som regel i anslutning till en redan befintlig kyrka. Under medeltiden kom därför kyrkobyggnaden i Askeby att tillgodose både klostrets, församlingens och kungsgårdens behov av en egen kyrka. Byggnaden rymde med andra ord tre kyrkor, nämligen klosterkyrkan, församlingskyrkan och ett gårdskapell. De olika kyrkorummen hölls åtskilda av en vägg eller någon form av skrank. Numera tillhör hela byggnaden församlingskyrkan.