Pietà

Längst i öster i det som var nunnornas kor står ett altarskåp med en skulptur som föreställer den sörjande Maria. Motivet kallas pietà efter italienskans ord för både ömhet, vördnad, medlidande och fromhet. Det är en framställning av den döde Kristus som lagts i moderns knä strax efter att han har tagits ner från korset. Maria håller ömt om sonens stela och sårade kropp och betraktar honom stillsamt med kärlek och medlidande.

Maria och Kristus är skulpterade i ek. Marias gyllene klänning och hennes blåfodrade, en gång vita mantel faller i mjuka veck liksom det vita doket över hennes utslagna hår. Själva altarskåpet är tillverkat i furu. Dess ursprungliga sockel, ryggstycke (dorsale) och takparti (baldakin) är ännu bevarade. Hörnstolparna är däremot nya. Altarskåpet, som också har haft två vikbara dörrar, är ett nordtyskt arbete från 1400-talets första hälft.

I Östergötland finns fem skulpterade medeltida pietàskulpturer. Förutom denna har kyrkorna i Herrestad, Klockrike, Kristberg och Åsbo en pietà som är ungefär samtida med Askebys. Av dessa fem
är Askebys pietà den bäst bevarade tack vare att bemålningen och skåpet är kvar. helgonskåpet prydde ursprungligen ett Mariaaltare. Maria är cisterciensernas särskilda beskyddarinna. Nu har detta helgonskåp åter fått en framskjuten placering efter en period av styvmoderlig behandling. Kulturhistorikern Nils Månsson Mandelgren fann vid en inspektion i kyrkan 1846 att skåpet låg under veden i kyrkboden. Följden blev att kyrkostämman i Askeby i november 1864 beslutade att skänka pietàn, som de kallade ”ett skulpturarbete föreställande Frälsarens och Mariae bilder i ett så kalladt Altarskåp”, till Antikvitetsakademien i Stockholm, dåtidens motsvarighet till Statens historiska museum. Det var ett beslut som dessbättre aldrig blev genomfört. Läs mer om piètan i Nytt ljus över
Askeby kloster som kan köpas vid kyrkans bokbord .