Träskulpturer

I nischen intill dopfunten berättar tre bilder om inledningen på Jesu barndomshistoria. Den  börjar med Bebådelsen då ängeln Gabriel kommer till Maria för att berätta att hon ska föda en son. Efter födseln vilar Maria i barnsäng, men Jesusbarnet saknas. Bara tapphålet där hans figur har varit fästad är kvar. Bakom sängen står Josef som i sina tomma händer har hållit ett ljus och ovanför spelar en ängel på en bärbar orgel, ett portativ. Den heliga familjen får besök av de tre konungarna som bär fram sina gåvor guld, rökelse och myrra här i form av ett gyllene nattvardskärl, ciborium, ett skrin och ett horn. I kyrkans övriga nischer fortsätter berättelsen med Flykten till Egypten och Frambärandet i templet fyrtio dagar efter Jesu födelse.
I nischerna finns också en framställning av Treenigheten och tio stycken av de tolv apostlarna. Skulpturerna är från mitten av 1400-talet. Då fanns klostret här, men inte skulpturerna. De kom till Askeby kyrka först 1732 som gåva från Örtomta kyrka. Där hade de ingått i ett numera försvunnet altarskåp bestående av ett mittparti, corpus, och två dörrar, flyglar. Med fotomontaget nedan vill vi visa hur figurerna kan ha varit placerade i det skåpet.

Övre raden i corpus: Bebådelsen, Maria i barnsäng och Konungarnas tillbedjan. 
Nedre raden: Frambärandet i templet, Treenigheten och Flykten till Egypten.                                                   
Av apostlarna bär bara fyra stycken ett tydligt attribut. De är Petrus med nyckeln, Bartolomeus med  kniven, Johannes med kalken och Jakob d.ä. med sin pilgrimshatt och stav.