Årsmöte med Palmsöndagsvandring i kyrkan

På palmsöndagen den  24 mars samlades ett drygt trettiotal av föreningens medlemmar till årsmöte i församlingshemmet. Hans Palmlöf ledde årsmötesförhandlingarna och omvaldes till ordförande för 2013. Även resten av styrelsen är oförändrad sen föregående år. Kassören redogjorde för ekonomin som  är stabil. Susanne Glöersen berättade om årets programverksamhet och nämnde bland annat att torsdagsvisningarna i samarbete med Sensus börjar efter midsommar. I maj får vi besök av vänföreningar från Belgien och Frankrike.

Efter en stärkande kaffetår gick vi till kyrkan för en rundvandring i Stilla veckans tecken med Susanne Glöersen och Hans Palmlöf.  Första anhalten var krucifixet där Hans Palmlöf tog upp psalm 135  ” Se vi gå upp till Jerusalem ”  och Susanne berättade om krucifixet som är en verklig klenod. I koret fick vi  av Hans höra om psalm 144 ” O huvud, blodigt, sårat” som vi sjöng innan Susanne berättade om altaruppsättningen med den sörjande Maria. Vi lyssnade till sång från Nådendals kloster innan vandringen avslutades med en genomgång av glasfönstret som Einar Forseth gjorde i början av 1950-talet med den uppståndne Kristus som tema.

Arkeologikvällen

Vad berättar fynden från utgrävningen i Askeby?

MÅNDAGEN DEN  15 APRIL KL. 19

kommer arkeologerna Karin Lindeblad och Maria Sjöquist till församlingshemmet i Askeby för att berätta om undersökningen av fynden från förra sommarens utgrävning.

Servering och utdelning av medlemskort för 2013.

Årsavgiften som för 2013 är 100 kr kan sättas in på föreningens pluskonto 45 64 44-9.

Om Du också vill vara medlem i Askeby Hembygdsförening så betalar du endast 50 kr + 75 kr för medlemskap i hembygdsföreningen. Observera att Du då istället skall sätta in 125 kr på hembygdsföreningens pluskonto 36 04 87-3.

Anmälan till Ethel Hellström före lördag den 13 april på tel 013-760 23 eller via e-post till sven.hellstrom.overstad@gmail.com

Programmet är ett samarrangemang med Riksantikvarieämbetet UV Öst och studieförbundet Sensus.

Hjärtligt välkommen!

önskar

Klosterföreningens styrelse