2013

INVIGNING AV DEN NYA HEMSIDAN OCH ETT KONSTVERK

2013 års programverksamhet startade den 23 februari när Susanne Glöersen presenterade ett grafiskt blad av Viking Forsberg som föreningen fått i gåva. Därefter demonstrerades den nya hemsidan. Ett fyrtiotal medlemmar slog sig ner i församlingshemmet på lördagseftermiddagen och lyssnade på Susanne när hon berättade om sin  forskning om det grafiska bladet av Viking Forsberg som föreningen fått i gåva av Åke och Kerstin Engberg till minne av Åkes far som var lärare och kantor i Askeby. Det blev en spännande resa tillbaka till medeltiden och Susanne presenterade ett par förslag till vilken händelse i klostrets historia som Viking Forsberg inspirerats av. Hon kunde också visa var han hade hittat förebilder till detaljer på bladet i Norrköping. Läs mer under Klostret i bygden, Viking Forsberg

Efter kaffepausen visade Gunnar Bergman hur hemsidan är uppbyggd. Sen tog Sven Hellström vid och berättade om hur ny forskning om klosterbygden efter år 15oo ska visas i form av kartor.