Geofysik

Hej klostervänner!

Här kommer en inbjudan till en föreläsning med temat

”Geofysik i arkeologins tjänst” med arkeolog

Pär Karlsson från Riksantikvarieämbetet

När:  Onsdag 11 december kl 19 2013

Var:  Församlingsgården i Askeby

Föreningen Askeby Kloster har inlett en förundersökning för att utröna möjligheterna till utökad markradarundersökning i området kring kyrkan i Askeby. I vårt fall handlar det om georadarundersökning som ger bilder av murar, husgrunder, vägar, brunnar, dammar mm.

Vid föreningens bildande och senare inför projektering av ny skolbyggnad i Askeby gjordes undersökningar och utgrävningar som visade på förekomsten av murar, husgrunder, källor, kalkugn mm. Vid utgrävningar sommaren 2012 hittades en stor mängd intressanta föremål som tidigare redovisats.

Inför ev. kommande markradarundersökningar kommer föreningen att vända sig till ett antal stiftelser och fonder för att söka bidrag. Föreningen hoppas även kunna finna intresserade privata bidragsgivare.

Som ett led i vår strävan mot ett förverkligande bjuder därför föreningen in till en föreläsning med Pär Karlsson från Riksantikvarieämbetet. Pär är ansvarig för RAÄ´s verksamhet med markradarundersökning och har synnerligen aktuella och spännande projekt bakom sig. Nämnas kan bl a Gamla Uppsala, Skänninge (rv 50 och dubbelspår) och Krokeks kloster.

Här följer också lite förhandsinformation om kommande verksamhet 2014

Föreningen planerar en föreläsning i Norrköping på Norrköpings Stadsmuseum. Under klostertiden hade Askeby och Norrköping nära kontakt. Klostret ägde gårdar i Norrköpingstrakten och hade fiskerättigheter i Strömmen mm.

Det berömda altarbrunet från Askeby klosterkyrka hoppas vi kunna visa upp i samarbete

med Slotts och Domkyrkomuseet (SODOM) i Linköping.

Ett år går fort och i slutet av mars är det åter dags för föreningens årsmöte.

Välkommen hälsar styrelsen i föreningen Askeby Kloster

genom

/

Hans Palmlöf