Vår Sommar Höst 2022

Föreningen Askeby kloster (FASK) har sitt säte i Askeby. Föreningens uppgift är att beskriva Askeby kloster med klosterkyrka och omgivande landskap. För att leva upp till detta arrangerar föreningen guidningar, studiecirklar, föreläsningar, utflykter och andra aktiviteter som kan öka kunskapen om klostret, bygden och dess historia.

Alla som vill verka för föreningens målsättning är välkomna som medlemmar! Läs mer om medlemskap här: https://www.askebykloster.se/foreningen/kontakt/

Torsdag 28 april kl 18 i Askeby Församlingsgård: ”Uthur thet Påweske mörkret”

Den 25 september 1598 kulminerade maktkampen mellan hertig Karl och Sigismund i slaget vid Stångebro. Aldrig sedan dess har ett inbördeskrig utkämpats i Sverige om man bortser från några mindre uppror. Karls seger i slaget medförde inte reformationens seger över en dag, man skall snarare se den som en process som 1598 fortfarande pågick. Slaget innebar dock att förutsättningarna för en evangelisk-luthersk kyrka i vårt land säkerställdes.

Lars Eliasson beskriver upptakten och konsekvenserna av slaget vid Stångebro.
Susanne Glöersen visar och berättar om hur konstnärer inspirerats av händelsen.
Hans Palmlöf presenterar en kanonkula (förmodad) från tiden mm.
(Observera! Repris av vårt program vid Nykvarn söndag 29 augusti 2021)

Onsdag 18 maj kl 18.30

Vi planerar för en ”utekväll” med en gårdsvandring och byvandring hos fam. Jarl på Bölingstomta gård. Återkommer med mer information för denna kväll.

Musik och visning i klosterkyrkan

Söndagen 24 juli

Kl 18:00 Renässanstoner med vokalensemblen CSV.

Kl 19:00 Askeby klosterförening inbjuder till visning av kyrkan.

Söndagen 21 augusti

Kl 18:00 Musik i klosterkyrkan med Ludwig Walter, cello, och Erik Andersson, piano.

Kl 19:00 Askeby klosterförening inbjuder till visning av kyrkan.

Läs mer https://www.svenskakyrkan.se/akerbo/musik-i-klosterkyrkan