Program 2019

ÅRSMÖTE 2019

Föreningen Askeby klosters medlemmar kallas till

ÅRSMÖTE 2019

Söndag 24 mars kl 15 i Askeby församlingsgård

P R O G R A M

Årsmöte

Kaffe med kakbuffé

Föreningen bjuder

Musik och lyrik i kyrkan

Askeby kloster var som alla cistercienskloster helgat åt Sankta Maria. Föreningen som brukar hålla årsmöte i anslutning till Marie bebådelsedag inbjuder er i år att höra Margareta och Björn Hagvall framföra

DEN BLÅ VINDEN

Ett program i ord och ton om Maria i vårfrudagstid

Ave Maria var ängeln Gabriels hälsningsord.

Vi säger Var hälsade!

Anmälan är ej nödvändig men om speciellt önskemål finns beträffande kaffebröd är vi tacksamma att få besked i god tid före mötet. Kontakta susanne.gloersen(at)askebykloster.se