Program 2018

PROGRAM 2018

Föreningen Askeby kloster har fyllt tio år. Det tänker vi fira vid årsmötet, så vik redan nu eftermiddagen den 25 mars! Då kommer vi att blicka såväl bakåt som framåt i föreningens verksamhet och presentera hur långt vi kommit i något av de pågående, nedan nämnda projekten.

MARKRADARUNDERSÖKNINGARNA

Det både tids- och kostnadsmässigt största arbetet är de markundersökningar som tack vare ett betydande stöd från föreningsmedlemmar kunde påbörjas 2015. Syftet är att spåra lämningar av byggnationer från klostertiden i kyrkans omedelbara närhet. Rapporter som sammanfattar de hittills genomförda undersökningarna publiceras inom kort under rubriken Projekt på vår hemsida. Ännu återstår intressanta ytor att utforska och vi söker medel för att kunna fullfölja arbetet.

ALTARBRUNET

Askeby klosterkyrkas medeltida, broderade altarbrun är ett av landets knappt tjugo bevarade. Det är ett utsökt, men ännu ej helt uttolkat arbete. Vår ambition är att få denna kulturhistoriskt ytterst intressanta klenod tillbaka till kyrkan från dess nuvarande placering i ett magasin i Historiska Museet i Stockholm där det varit deponerat i snart hundra år.

STENGÅTAN

I somras flyttades fyra huggna stenarbeten från sin undanskymda plats ut i ljuset. Tre av dem är omnämnda i litteraturen, men om den fjärde, och vackraste stenen, finns ingenting publicerat. Kan denna sten vara ett konkret exempel på en cisterciensisk samhörighet? Efterforskning pågår. Stengåtan kommer att presenteras lite närmare vid årsmötet.

Vårens övriga program ingår även de i temat Stenar över och under jord. Den 22 april gör vi en vandring kring kyrkan i markradarns spår och i maj är det tänkt att vi ska göra en exkursion, en modern tornering, för att jämföra kyrktornen i Askeby och Bankekind.

GUIDNINGAR

En annan viktig del av vår verksamhet är visningarna av klosterkyrkan och visualiseringarna som liksom föregående år begränsas till förbeställda guidningar under perioden april-september, se inbjudan nedan. Kortare, avgiftsfria visningar ordnas efter kyrkans musikkvällar sista torsdagen i juni, juli och augusti. För er som besöker Askebys historiska klosterplats på egen hand håller vi på att skapa en mobilapp. 

Föreningen Askeby klosters styrelse återkommer efterhand med närmare information, men boka redan nu söndagseftermiddagarna den 25 mars och 22 april!

Välkommen till vårens och sommarens evenemang!

PROGRAM VÅR OCH SOMMAR 2018

APRIL                    Vad finns under radarn?

Söndagen 22 april kl 15 leder Hans Palmlöf en vandring vid Askeby klosterkyrka.

Efter en kort introduktion om klostrets historia och utseende berättar Hans om metoden att undersöka vad som göms i marken med hjälp av georadar. Vi vandrar mellan fyndplatserna på de hittills undersökta mätområdena för att på stället se var det finns lämningar av murar och andra konstruktioner. Tag gärna med kaffekorg och kläder efter väder!

MAJ       Askeby kloster – ett av Åkerbos finaste kulturarv.

Söndagen 6 maj kl 14 -15.30. Visning av klosterkyrkan och klostervisualiseringen. Klosterföreningens medlemmar och de som funderar på att bli det inbjudes till en gratis visning.

Därefter kan man delta i kyrkans Pilgrimsmässa som börjar kl 16.

   

              Kungens torn i Askebys och Bankekinds kyrkor.

Lördagen 26 maj från kl 13 leder f. länsantikvarien Jan Eriksson en tornexkursion.

Vi börjar i Askeby för att studera vad som är kvar av det äldsta av de båda tornen och vilken funktion det haft. Därefter beger vi oss i egna bilar till Bankekind, tidigare Svinstad, för att där få se hur askebytornet en gång kan ha sett ut. Räkna med att vi behöver några timmar för det här äventyret, så ta med kaffekorg. OBS! Tornen är trånga, dammiga och obekväma att klättra i, men intressanta! Hör gärna av Dig om skjuts önskas eller kan erbjudas till Susanne Glöersen per tel. 013 14 10 10, e-post: susanne.gloersen[at]askebykloster.se eller sms 070 3891315.

                       

JUNI, JULI, AUGUSTI

Sista torsdagen kl 19 Visning av klosterkyrkan och klostervisualiseringen.

Klosterföreningen bjuder på visning efter kyrkans Musik i sommarkväll som börjar kl 18 .

28 juni ”En stund är jag här” Agnes Hulander trio

26 juli ”Mellan himmel och jord” Nina Kaakinen Andersson i ord & ton

30 augusti ”Helena & Christoffer Törnroos sång & bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

SEPTEMBER

Lördag, söndag 1, 2 september kl. 11-15. Östgötadagarna tillsammans med kyrkan.

Klosterföreningen bjuder på visning och kyrkan har ett pilgrimstema.                                                                                                                    

OKTOBER

Lördagen 13 oktober på fm utfärd till Östra Stenby k:a på Vikbolandet för att se deras brudpäll.

Under hösten kommer vi att uppmärksamma firandet av cisterciensordens 900-årsjubileum 1998 som blev startskottet för klosterföreningen och vad som uträttats under de tjugo år som passerat.

Till höstprogrammen kommer kallelse att sändas ut efter sommaren.

FÖRENINGEN ASKEBY KLOSTER

INBJUDER TILL UTFÄRD TILL ÖSTRA STENBY KYRKA

Nils Månsson Mandelgrens avbildning av resterna av Östra Stenbys medeltida brudpäll (t.v.)

och en detalj från den återskapade brudpällen (t.h.).

Sommaren 1846 färdades Nils Månsson Mandelgren under sin upptäcktsfärd till Östergötlands kyrkor med ett åkdon som drogs av två hästar till en kostnad av 1 riksdaler 2 skilling per mil. Innan han kom till Askeby besökte han Östra Stenby kyrka på Vikbolandet och fann där bland annat en större textil som han trodde var ett altarkläde. Arbetet var svårt skadat, men Mandelgren insåg att det var medeltida. Han beskrev dess material, storlek och teknik och avbildade motiven och färgerna i deras dåvarande skick. Textilen har visat sig vara en brudpäll utförd i s.k. intarsia- eller guldskinnsbroderi. Ett par vapensköldar som infogats i broderiet tyder på att det skapades för ett herrskapspar med anknytning till Östra Stenby socken. Inte långt efter parets bröllop som ägde rum i Stockholm 1303 skänktes brudpällen till Östra Stenby kyrka. Där kom den dock att fara illa. Det finns anledning att vara tacksam för Mandelgrens dokumentation, för bara några år efter hans besök brändes brudpällen tillsammans med andra kasserade inventarier. Tack vare Mandelgrens ingående beskrivning kunde nämligen en grupp kreativa damer i församlingens diakonikrets återskapa brudpällen till Östra Stenby kyrka 700 år efter originalets tillblivelse.

Karin Linderhjelm, en av brudpällens återskapare, kommer att förevisa den rekonstruerade brudpällen för oss, besvara de frågor som eventuellt dykt upp vid läsning av texten ovan och inte minst berätta om hur hon och hennes kolleger gick tillväga för att finna passande material och med en mycket speciell medeltida teknik ’pussla ihop’ detta mästerverk.

Karin Linderhjelms visning börjar kl 11 lördagen den 13 oktober i Östra Stenby kyrka på Vikbolandet.

Priset är 60 kr/person och då ingår förmiddagskaffe. Tag med kontanter eller swisha på plats.

Anmälan senast onsdag den 10 oktober till undertecknad (bortrest t.o.m 20/9) eller till Karin Svensson Nygren via E-post  eller Mobil 070 7700549. Ange om Du kan ta passagerare eller om Du önskar skjuts, med bil, och då betalar 50 kr t/rför den.

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN hälsar Styrelsen

gm Susanne Glöersen

E-post eller Mobil 070 3891315 Tel 011 141010

Läs om denna eftermiddag under Referat!

År 1998 firade cisterciensorden sitt 900-årsjubileum över hela Europa. I Askeby ordnade man samma höst en jubileumsvecka för att uppmärksamma klostrets drygt 350-åriga existens. Klosterveckan, som dokumenterades i boken ASKEBY KLOSTRET OCH BYGDEN, kom att bli upptakten till återskapandet av Askeby kloster och bildandet av dess vänförening. Därför vill vi fira ett 20-årsjubileum av Jubileumsveckan 1998 med att inbjuda till en eftermiddag med några valda nedslag i det medeltida och nutida Askeby. Mycket har hänt under de gångna åren och ny kunskap kommer alltjämt!

SÖNDAGEN DEN 18 NOVEMBER 2018

i Askebys församlingsgård

PROGRAM

Kl 14Inledning. Karin Svensson Nygren hälsar välkommen.

Vad firades 1998 och vad har hänt därefter?

Anna Bergman, Lars Eliasson och Gunnar Bergman berättar om hur pionjärerna inledde återskapandet av Askeby kloster och hur man arbetat för att göra det känt.

Det återskapade klostret i ett internationellt, nationellt och lokalt perspektiv.

Susanne Glöersen berättar om i vilka sammanhang föreningen verkar.

P a u s

Kaffe/te med dopp till självkostnadspris. Önskas någon särskild sorts bröd?

Askeby klosters altarbruns vapensköldar, donatorer och datering.

Markus Lindberg, chef för Sancta Birgitta Klostermuseum, föreläser om sin tolkning av vapensköldarna på Askeby klosterkyrkas medeltida altarbrun.

Kort referat från föreläsningen:

VAPEN PÅ ALTARBRUNET FRÅN ASKEBY

Vid klosterföreningens höstmöte i november 2018 föreläste dåvarande chefen vid Sancta Birgitta Klostermuseum i Vadstena Markus Lindberg om sin tolkning av vapensköldarna som pryder Askeby klosterkyrkas medeltida altarbrun. Markus Lindberg kommer att publicera en utförlig artikel om Askebyvapnens heraldik, så i avvaktan på den följer här endast en resumé.

Altarbrunets nuvarande utseende. Sidentygets ursprungligen röda färg har bleknat betydligt. Det framgår tydligt vid en jämförelse med kyrkans bildrekonstruktion som är avbildad under Textil på denna hemsida. På ömse sidor om Kristushuvudet i mitten ses sammanlagt tio fyrpassformer. Var och en inramar en bokstav i orden HIELP MARIA. Altarbrunet deponerades 1921 i Historiska museet, Stockholm.

Den medeltida riddaren skyddade kropp och ansikte med en rustning under strider och torneringar. För att kunna bli identifierad även på håll lät han på sin sköld måla den egna vapenbilden med ett tydligt motiv i klara färger. Motivets placering på skölden anges alltid från bärarens håll, vilket betyder att det som för betraktaren är åt höger kallas vänster. På fackspråk heter höger dexter och vänster sinister.

En vapenbild är samtidigt en sorts signatur och används därför som sigill på dokument, och när man donerat något försåg man gåvan med sitt vapen. Det är där vårt altarbrun kommer in i bilden. I dess första fyrpassform finns en b-minuskel, d.v.s ett litet b medan vapen ses i den andra, sjunde och nionde fyrpassformen. De är grupperade parvis, vilket tolkas som att de representerar man och hustru. Den tredje fyrpassformen innehåller dock endast ett vapen. Några kriterier på de personer som Markus Lindberg sökte var att a) personerna borde tillhöra frälset b) personerna borde ha koppling till Askeby med omnejd c) personerna borde ha varit verksamma ungefär samtidigt.

Här följer ett sammandrag av hans identifiering och tolkning av de sju sköldemärkena.

I d e n t i f i e r i n g av v a p e n b i l d e r n a

Fyrpass 2

1. Sparre över pil. Ätten Bese

Johan Stensson Bese, gift 16/8 1472, se nedan, död 1505.

Under 1480-talet häradshövding i Åkerbo. Hade Herrsäter i Värna som sätesgård.

2. Gädda. Ätten Gädda.

Katarina Johansdotter Gädda, gift 16/8 1472, se ovan, död mellan 1475 och 1477.

Ägde jord på många håll i Sörmland, Småland och Östergötland, bland annat i Åkerbo.

Fyrpass 3

1. Minuskel-e. Kan vara ett ofrälse vapen tillhörande en kyrkans man eller snarare en kvinnlig medlem i klostret med initialen e i sitt namn eftersom vapnet är placerat på kvinnosidan i fyrpasset.

Fyrpass 7

1. Skölden delad två gånger i rött, guld/silver och blått. Sannolikt ätten Ryning.

Bengt Eriksson Ryning, gift 1480, se nedan, död 1505.

Riksråd.

2. Silverspets mot sinister i blått fält. Ätten Gren på Grensholm. Filippa Magnusdotter Gren, gift 1480, se ovan, död efter 1505.

Fyrpass 9

1. Blå balk i silverfält. Ingen självklar attribuering.

Ängaätten är den troligaste tolkningen.

Erik Gustavsson av Ängaätten, gift 1477, se nedan, död 1482. Han ägde jord i Tjust och i Bobergs härad.

2. Båt i gyllene fält. Vapnet förs av flera ätter, Bonde, Bååt, Båt av Billa och Svarte Skåning, som troligen har gemensamt ursprung.

Ingeborg Åkesdotter av ätten Svarte Skåning, vars medlemmar var jordägare i Östergötland på många håll, bl.a. i Åkerbo hd. Gift senast 1477, se ovan, död omkring 1480.

T o l k n i n g

Utifrån vapensköldarna kan man peka ut personer ur högfrälset med jordegendomar i Askebys närhet. Personerna är de gifta paren Johan Bese och Katarina Johansdotter (Gädda), Bengt Ryning och Filippa Magnusdotter (Gren) samt Erik Gustavsson (Ängaätten) och Ingeborg Åkesdotter (Svarte Skåning). Det är möjligt att dessa donatorer har bekostat mer än altarbrunet, t.ex. en omgestaltning av ett altare eller rentav hela koret. Utifrån dateringen för vigslar och dödsfall torde sådana donationer vara tillkomna 1475-82.

Intressant är att kyrkans valv invigdes 1444 enligt en nu försvunnen inskription. Därefter pryddes de med målningar och ett triumfkrucifix från tiden. Kanske hör detta ihop med altarbrunets tillkomst? Produktionstiden för ett sådant arbete var avsevärd, men kanske fick man också vänta ett tag med att försköna koret för att pengarna inte räckte? Sådant är inte ovanligt.

Ta i trä

Jan Eriksson rapporterar om alldeles nya rön om en mycket gammal, återfunnen trädbit.

Kl 17 c. Avslutning

ANMÄLAN om deltagande lämnas senast måndagen den 12 november till Karin Svensson Nygren

per telefon/sms 070 770 05 49 eller  e-post

Varmt välkommen!

Hälsar klosterföreningens styrelse i samarbete med Svenska kyrkan Åkerbo församling och Sensus