Gå i klosterförening!

Torsdag den 23 oktober 2014 samlades klosterföreningen i Askeby kyrka för att lyssna på Birgitta Alinder från Vreta kloster och Susanne Glöersen som berättade om det svenska nätverket för historiska cistercienskloster. Det intressanta föredraget, som var fint bildsatt av Susanne, kom till med anledning av att Roma kloster firade 850 års jubileum.

Nu förflyttades vi från höstrusket till ett soligt Gotland när Susanne berättade om  jubileumsfirandet. Birgitta Alinder startade nätverket för cisterciensiska klosterplatser som består av en adresslista med mejladresser som hålls uppdaterad. Hon gör grupputskick när något intressant dyker upp: nya vetenskapliga rön, seminarier och symposier, nyutkommen litteratur eller något annat som kan intresserad gruppen. Alla förundrades över att man kan förmedla så mycket kunskap och skapa en sådan samhörighet på ett så enkelt och smidigt sätt!

Förutom alla  idag svenska cistercienserklostren ingår också  franciskanerkonventet i Bure utanför Skellefteå och johanniternas kloster  i Kronobäck utanför Mönsterås i nätverket. Klosterruinerna presenterades i ord och bild. Organisation och verksamhet skiljer sig från plats till plats men gemensamt är ett brinnande intresse, ideellt arbete och visningsverksamhet.

Birgitta redogjorde också för de internationella cisterciensnätverken.  De historiska klosterföreningarna står på två ben. Det ena är den lokala verksamheten och det andra det internationella samarbetet. Det var en inspirerande kväll och alla gladdes åt att Birgitta och Susanne ska ge sig ut på föredragsturné till Nydala i Småland och till  Skåne!


Inbjudan till föreläsning

TILL MEDLEMMARNA I FÖRENINGARNA ASKEBY KLOSTER, KLOSTERLIV I VRETA OCH TILL ALLA INTRESSERADE!

För 850 år sedan grundades Roma kloster på Gotland. Detta firades i dagarna tre i anslutning till Den helige Bernhards dag den 20 augusti. Firandet inleddes med en ekumenisk festhögmässa i kyrkoruinen och därpå följde ett symposium med flera föreläsningar som gav tillbakablickar på såväl andlig som praktisk cisterciensisk verksamhet i Sverige.

Klostren må ha raserats, men de gamla ruinerna lever än. Birgitta Alinder började därför för några år sedan att bygga upp ett kontaktnät mellan de historiska klosterplatserna.Birgitta var inbjuden till Romasymposiet för att föreläsa om nätverks tillblivelse och funktion och

TORSDAGEN DEN 23 OKTOBER KL 18.30

kommer hon till kyrkan i Askeby för att presentera klosterplatserna i nätverket, hur de förvaltas, vilken verksamhet man har och hur nätverket kan användas. Det kan se väldigt olika ut runt om i landet, men ett har vi gemensamt – ett brinnande intresse att förvalta ett betydande europeiskt kulturarv!

Kvällen inleds med att Susanne Glöersen berättar kort om Romadagarna.

Servering av kaffe/te med bröd för 25 kr.

Välkommen till en intressant kväll önskar Föreningen Askeby kloster

i samverkan med Åkerbo församling och Sensus!