2013

Invigning av den nya hemsidan och ett nytt konstverk

2013 års programverksamhet startade den 23 februari när ett fyrtiotal medlemmar slog sig ner i församlingshemmet på lördagseftermiddagen för att lyssna på Susanne Glöersen när hon berättade om det grafiska blad av Viking Forsberg som föreningen fått i gåva av Åke och Kerstin Engberg till minne av Åkes far som var lärare och kantor i Askeby. Det blev en spännande resa tillbaka till medeltiden och Susanne presenterade ett par förslag till vilken händelse i klostrets historia som Viking Forsberg inspirerats av. Hon kunde också visa var han hade hittat förebilder till detaljer på bladet i Norrköping. Läs mer under Klostret i bygden, Viking Forsberg

Efter kaffepausen visade Gunnar Bergman hur den nya hemsidan är uppbyggd. Sen tog Sven Hellström vid och berättade om hur ny forskning om klosterbygden efter år 1500 ska visas i form av kartor.