Årsmöte 2024

Till klosterföreningens medlemmar!

Styrelsen kallar till ÅRSMÖTE söndagen den 24 mars kl 14.30 i Askebys församlingsgård. Utöver sedvanliga förhandlingar presenteras styrelsens uppföljning av förslaget om en eventuell omorganisation av föreningen som framlades vid förra årsmötet.
Föreningen bjuder på kakbuffé med kaffe/te och därefter föredrag om Askebys medeltida kyrksilver som gick förlorat under Gustav Vasa konfiskationer.


Varför genomfördes konfiskationerna? Lars Eliasson
Vad konfiskerades i Askeby? Susanne Glöersen
Vad blev kvar? Ina Nordh
Vi påminner om inbetalning av årsavgiften! Årsavgiften för 2024 är 100 kronor för er som betalar direkt till FASK, för anslutna via Hembygdsföreningen och för ungdomar är avgiften 50 kr. Betala gärna före årsmötet till Föreningen Askeby kloster PlusGiro 45 64 44-9


Vi påminner också om ett program den 21 mars. Då föreläser Martin Sunnqvist, heraldiker från Lund, på Slotts- och Domkyrkomuseet om sin tolkning av vapensköldarna på ett av domkyrkans medeltida, broderade altarbrun.

Föredraget är av stort intresse för föreningen med tanke på att även Askeby klosterkyrka haft ett förnämligt medeltida, broderat altarbrun där det förekommer vapensköldar delvis samma som på domkyrkans textil. Föreningen vill som medarrangör varmt rekommendera Martin Sunnqvists föreläsning!
Vi hälsar Väl mött i Askeby på Palmsöndagen och i Linköping på torsdagen den 21 mars!
Föreningen Askeby kloster i februari 2024
Styrelsen