Årsmöte 2016

PROGRAM 2016

Hej Klostervänner!

Det är snart åter dags för årsmöte i Föreningen Askeby Kloster och här kommer en inbjudan till Årsmötet samt chansen att få se Askeby nya skola invändigt.

Kallelse till årsmöte 2016

Datum: Lördag den 2 april kl.16.00

Plats: Nya skolan i Askeby

Varmt välkomna!

På uppdrag av styrelsen

/

Ina Nordh ingegerd.nordh@svenskakyrkan.se tel. 0706-18 21 60

PROGRAM 2016

Inbjudan

 Christer Andersson från Orust genomförde i juni 2015 en första etapp av markradarundersökning  på området väster och söder om Askeby klosterkyrka.

Föreningen har beslutat att fortsätta markradarundersökningen och en andra etapp kommer att genomföras mån-tis 12-13 sept.

Denna andra etapp kommer att förläggas till ytan framför församlingsgården med sträckning ned mot den gamla karpdammen. I samband med sommarens planerade arbete inbjuder klosterföreningen till en öppen besökstimme för medlemmar och övriga intresserade då var och en närmare kan bekanta sig med tekniken och ställa frågor.

Måndagen den 12 sept. mellan klockan 17 och 18 är därför alla välkomna att besöka arbetsplatsen!

Information lämnas av  Hans Palmlöf 072-204 37 51 eller 013-23 87 00.

======================================================================================

Vi vill gärna tipsa om Klosterdagen i Vreta klosters kyrka söndagen den 18 september!

Högmässa kl 11:00. Musik av Liunga Pipare. Kom gärna i medeltida kläder! Kyrkkaffe.

Föredrag kl 13:00 av Lars Ladell med rubriken ”Livet i Vreta kloster under 1400-talet”. Vilka var nunnorna, hur såg deras världsbild ut, och om en äventyrlig italiensk besökare.

PROGRAM 2016

Hej Klostervänner!

Här kommer en

Kallelse till en kväll kring sommarens markradarundersökning

Vi får besök av Christer Andersson från Orust som utförde sommarens markradarundersökning vid Askeby klosterkyrka. Christer kommer att redogöra i ord och bild för resultatet av undersökningen.

En mycket intressant kväll utlovas!

Datum: Torsdag 25 februari

Observera! Om vädret gör så att Christer inte kan resa från

Orust som planerat 25 februari så går vi redan nu ut med ett

alternativt datum – torsdag 17 mars

Plats: Församlingsgården i Askeby

Tid: Kl 19.00

Varmt välkomna

På uppdrag av styrelsen

/

Hans Palmlöf

Prakt och fägring…

Fram till den 7 juni visas Askebys medeltida altarbrun på

Slotts- & Domkyrkomuseet i Linköping!

Slotts- och Domkyrkomuseet i Linköping visar under våren utställningen Prakt och fägring stor med kyrkligt broderi i centrum. Historiska museet har lånat ut ett altarbrun från mitten av 1400-talet som en gång var i bruk i Askeby klosterkyrka. Under en serie föreläsningar, se nedan, ska vi se närmare på dess teknik, material och bildspråk och som jämförelse visas även fem mässhakar från tidigt 1900-tal från Sankt Lars kyrka. OBS! Medlemmar i Föreningen Askeby kloster betalar 50 kr/gång.

Markradarundersökning

Markradarundersökning

Den 9 och 10 juni kommer området mellan Askeby klosterkyrka och Församlingsgården att undersökas av geofysikern Christer Andersson med hjälp av markradar. Syftet är att kartlägga omfattningen och placeringen av de byggnadsrester som förväntas finnas under jorden.

Norrköpingsutflykt

ASKEBY OCH NORRKÖPING II

FÖRENINGEN ASKEBY KLOSTER INBJUDER TILL EN FORTSATT VANDRING I TID OCH RUM I

NORRKÖPING TORSDAGEN DEN 23 APRIL 2015

 

P R O G R A M

Kl 17       Samling på Tyska torget. Därifrån leder Lars Eliasson en promenad som i huvudsak följer Motala ström. Vi passerar platser med anknytning till Askeby kloster, men framförallt berättar Lars om Norrköpings storhetstid från 1600- till 1900-talet.

Kl 18         Paus för kaffe/te

Kl 18.45   Norrköpings Stadsmuseum vid Västgötegatan håller på att bygga en utställning om stadens historia. I den nyligen invigda andra delen, som bland annat omfattar medeltiden, presenteras Askeby kloster! Intendent Anette Kindahl visar delar av utställningen Den första staden.

 

AVGIFT   30 kr. Förtäring tillkommer.

ANMÄLAN lämnas senast måndag 20 april till Susanne Glöersen

tel 013- 14 10 10 eller e-post susanne.gloersen@askebykloster.se

SAMÅKNING Den som önskar eller kan erbjuda skjuts från Askeby eller Linköping meddelar det vid anmälan.

 

PARKERING Lämplig parkeringsplats är P-huset i hörnet av Kungsgatan och Bredgatan. Därifrån tar det cirka 15 min att promenera till Tyska torget.

Askeby klosterförening och Gull-Olle hälsar Välkommen till Norrköping!

Programmet ges i samarbete med Sensus.

PS

     Vid årsmötet beslöts medlemsavgiften vara oförändrad med 100 kr för direktbetalande medlem, 50 kr för medlem ansluten genom hembygdsföreningen och 50 kr för juniorer (upp till 25 år).

Avgiften kan sättas in på Föreningens Pg 45 64 44-9. Ange  namn, post- och ev. mejladress samt telefonnummer.

Kallelse till Föreningen Askeby klosters

årsmöte 2015

Datum: Söndag 29 mars

Plats:    Församlingsgården och i Askeby kyrka

Tider:

16.00    Kaffe serveras från kl. 16.00

17.00    Årsmötesförhandlingar

18.00    O vilken kärlek . . .  Musik i passionstid

Medverkande: Kören Daylight, Bodil Söderberg och Ulf Söderberg

Varmt välkomna !

Om någon har speciellt önskemål beträffande kaffebröd så är vi tacksamma om vi kan få besked om detta i god tid innan mötet. Kontakta hans.palmlof@telia.com Tel 013-238700

PROGRAM 2015

PROGRAM

Sommaren 2015

[iframe src="https://www.youtube.com/embed/zc5CtnWTGko" loop="1" allowfullscreen]

Studiebesöket i Norrköping

som vi planerade ha den 23 april fick dessvärre ställas in p.g.a sjukdom. Vi återkommer med det programmet i början av höstsäsongen. Nedan presenteras våra aktiviteter fram till dess.

Markradarundersökning

Vi ser nu med stort intresse fram emot att få resultatet av den markradarundersökning som geofysiker Christer Andersson genomförde den 9 och 10 juni. Han scannade av området mellan klosterkyrkan och församlingsgården för att kartlägga omfattningen och placeringen av de byggnadsrester som förväntas finnas där. Christer undersökte också grunden till  den östra klosterlängan och korsgången utanför den. Läs mer på Föreningen Askeby klosters facebooksida!

Sommarens visningar

Som tidigare år visas klosterområdet, kyrkan och visualiseringen varje torsdagskväll kl. 19 från den 25 juni till den 3 september samt under Östgötadagarna den 5 och 6 september. Kvällsvisningen som varar cirka 1,5 timme kostar 30 kr/vuxen. Ingen avgift för medlem i Föreningen Askeby kloster.

Aktiviteterna ges i samarbete med Åkerbo församling och Studieförbundet Sensus.

Musik i klosterkyrkan

Tre torsdagar kan man före visningen gå på konsert som Åkerbo församling inbjuder till.

25 juni kl. 18 i Askeby klosterkyrka

Frida Hagman och Anna Ericsson sjunger och spelar folkligt, nordiskt och stycken från operavärlden och spirituals.

 30 juli kl. 18 i Askeby klosterkyrka

Tina Ternstedt, sång; Daniel Byström, piano; Märta Nilsson, cello.

27 augusti kl. 18 i Askeby klosterkyrka

Rebecka Dellskog sjunger visor och jazz med sin kvartett.

Gå i klosterförening!

Torsdag den 23 oktober 2014 samlades klosterföreningen i Askeby kyrka för att lyssna på Birgitta Alinder från Vreta kloster och Susanne Glöersen som berättade om det svenska nätverket för historiska cistercienskloster. Det intressanta föredraget, som var fint bildsatt av Susanne, kom till med anledning av att Roma kloster firade 850 års jubileum.

Nu förflyttades vi från höstrusket till ett soligt Gotland när Susanne berättade om  jubileumsfirandet. Birgitta Alinder startade nätverket för cisterciensiska klosterplatser som består av en adresslista med mejladresser som hålls uppdaterad. Hon gör grupputskick när något intressant dyker upp: nya vetenskapliga rön, seminarier och symposier, nyutkommen litteratur eller något annat som kan intresserad gruppen. Alla förundrades över att man kan förmedla så mycket kunskap och skapa en sådan samhörighet på ett så enkelt och smidigt sätt!

Förutom alla  idag svenska cistercienserklostren ingår också  franciskanerkonventet i Bure utanför Skellefteå och johanniternas kloster  i Kronobäck utanför Mönsterås i nätverket. Klosterruinerna presenterades i ord och bild. Organisation och verksamhet skiljer sig från plats till plats men gemensamt är ett brinnande intresse, ideellt arbete och visningsverksamhet.

Birgitta redogjorde också för de internationella cisterciensnätverken.  De historiska klosterföreningarna står på två ben. Det ena är den lokala verksamheten och det andra det internationella samarbetet. Det var en inspirerande kväll och alla gladdes åt att Birgitta och Susanne ska ge sig ut på föredragsturné till Nydala i Småland och till  Skåne!


Inbjudan till föreläsning

TILL MEDLEMMARNA I FÖRENINGARNA ASKEBY KLOSTER, KLOSTERLIV I VRETA OCH TILL ALLA INTRESSERADE!

För 850 år sedan grundades Roma kloster på Gotland. Detta firades i dagarna tre i anslutning till Den helige Bernhards dag den 20 augusti. Firandet inleddes med en ekumenisk festhögmässa i kyrkoruinen och därpå följde ett symposium med flera föreläsningar som gav tillbakablickar på såväl andlig som praktisk cisterciensisk verksamhet i Sverige.

Klostren må ha raserats, men de gamla ruinerna lever än. Birgitta Alinder började därför för några år sedan att bygga upp ett kontaktnät mellan de historiska klosterplatserna.Birgitta var inbjuden till Romasymposiet för att föreläsa om nätverks tillblivelse och funktion och

TORSDAGEN DEN 23 OKTOBER KL 18.30

kommer hon till kyrkan i Askeby för att presentera klosterplatserna i nätverket, hur de förvaltas, vilken verksamhet man har och hur nätverket kan användas. Det kan se väldigt olika ut runt om i landet, men ett har vi gemensamt – ett brinnande intresse att förvalta ett betydande europeiskt kulturarv!

Kvällen inleds med att Susanne Glöersen berättar kort om Romadagarna.

Servering av kaffe/te med bröd för 25 kr.

Välkommen till en intressant kväll önskar Föreningen Askeby kloster

i samverkan med Åkerbo församling och Sensus!

SOMMARPROGRAM 2014

S O M M A R P R O G R A M   2014

VISNINGAR  I ASKEBY KLOSTERKYRKA

 

Jungfru Maria i bild och blom

Kl. 13 den 12/6 Susanne Glöersen

 

Medeltidsliv i Askeby socken

Kl. 13 den 19/6 Sven Hellström

 

Klosterkyrkan och dess konstskatter och

Visualiseringen av Askeby kloster

Kl. 19 den 26/6, 3/7, 10/7, 17/7, 31/7, 14/8 och 4/9

 

Askeby kloster i ett historiskt perspektiv och

Visualiseringen av Askeby kloster

Kl. 19 den 24/7, 7/8, 21/8 och 28/8

Med reservation för ändringar

En visning varar i regel 1,5 tim.

Kostnad 30 kr/vuxen, föreningens medlemmar gratis.

För upplysning och beställning av visning vid annan tidpunkt ring tfn 013-760 23.

Läs mer på vår hemsida www.askebykloster.se eller www.askebyabbey.com

 

Arrangörer: Föreningen Askeby kloster, Åkerbo församling och Sensus

 

Åkerbo församling inbjuder till

M U S I K   I   S O M M A R K V Ä L L

att lyssna till före visningen den sista torsdagen i juni, juli och augusti med

 

Monia och Jonas Sundin

Kl. 18 den 26/ 6 

 

Emma Claesson, sång och Mia Brunberg Ulriksson, piano

Kl. 18 den 31/7 

 

Michael Augustson , sång och piano

Kl. 18 den 28/8