Program sommaren 2023

26 juni – 20 augusti

Nytt för i år är att man med hjälp av QR-koder kan gå en guidad tur på egen hand i och
omkring Askeby klosterkyrka. Informationsblad med koderna finns i en låda på anslagstavlan och på bokbordet inne i kyrkan. De berättar om sevärdheter som på olika sätt har anknytning till klostertiden.

Passa på att gå en tur när Askeby klosterkyrka håller sommaröppet under ovannämnda period! Här är ett smakprov:

Skanna koden med mobilen och läs om om nunnorna och deras liv i klostret.

23 juli och 20 augusti

Kl. 19 inbjuder vi till guidad visning efter kyrkans Sommarmässor med musikprogram som börjar kl. 18.

19 augusti

På eftermiddagen leder Lars Eliasson en botanisk och kulturell vandring i Söderköping. Kallelse kommer.

Vadstena örtagård och medeltida klostergårdar

Välkommen till Församlingsgården i Askeby måndagen den 24 april klockan 18!

Så här års brukar klosterliljorna blomma i Vadstena. Vi undrar hur det är i år. Det och mycket mer får vi veta när Lennart Wallstedt, örtagårdsmästare och ordförande i Örtagårdens vänner i Vadstena, besöker oss för att berätta om Vadstena örtagård och medeltida klostergårdar.

Föredraget kommer sedan att följas upp den 1 juni med ett besök i Vadstena! Mötet inleds med förevisning av en gåva till Askeby klosterkyrkas trädgård till minne av Sven Hellström.

Kaffe/te serveras , pris 25 kr. Vi är tacksamma för din anmälan! Kontakta susannegloersen@outlook.com eller via sms 070 3891315.

Medlemsavgiften för 2023 är 100 kr per person och 50 kr för studerande. Betalas till PlusGiro 45 64 44-9 . Ange namn och mejladress!

Föreningen Askeby kloster inbjuder till församlingsgården

OBS: Inställt på grund av sjukdom.

Söndagen den 13 nov kl 14.30-16.30

Några intryck från ett möte i Güstrow 2021

Oktoberhelgens symposium bjöd på föreläsningar, besök på klosterplatser och trivsam samvaro med klostervänner från föreningen Cistercienser vid Nord- och Östersjön. Av allt intressant som vi såg och hörde har vi, Lars Eliasson och Susanne Glöersen, valt några programpunkter som på olika vis berör Askeby kloster och vår klosterförening. Efter en kort introduktion kommer vi att berätta om:

Hur klostret i St Gallen i Schweiz har påverkat cisterciensisk arkitektur

Vad markfynd berättar om livet i nunneklostret Marienwerder i Seehausen

Om klostren i Althof och Bad Doberan och dess anknytning till Askeby


Vi har också inbjudit Kirsten Ahl, uppväxt i Bad Doberan, att berätta om klostret under DDR-tiden.

I pausen serveras kaffe/te och härlig Apfelkuchen, pris 20 kr.

Hjärtligt välkommen!

Sol, måne och stjärnor

Sol, måne och stjärnor

Så heter den gobeläng, formgiven av Barbro Nilsson, som pryder Askebys församlingsgård. Vi har tidigare i år sett närmare på kyrkans kormatta Örtagården av Märta Måås-Fjetterström. Nu är det av olika anledningar dags att uppmärksamma det andra av de båda betydande, moderna textila verk som finns i Askeby. Det ska ske med hjälp av ord, toner och tankar. Medverkande: Bodil Söderberg, Göran Dellskog, Susanne Glöersen och kören

Daylight

Tacksägelsedagen den 9 oktober kl 16 i Askebys församlingsgård.

Kaffe/te och äppelkaka serveras. Vi är tacksamma att få din anmälan senast fredag den 7 oktober till Hans Palmlöf hans.palmlof@telia.com eller mobil 072 2043751.

Varmt välkommen !
Hälsar Styrelsen
Föreningen Askeby kloster

Vår Sommar Höst 2022

Föreningen Askeby kloster (FASK) har sitt säte i Askeby. Föreningens uppgift är att beskriva Askeby kloster med klosterkyrka och omgivande landskap. För att leva upp till detta arrangerar föreningen guidningar, studiecirklar, föreläsningar, utflykter och andra aktiviteter som kan öka kunskapen om klostret, bygden och dess historia.

Alla som vill verka för föreningens målsättning är välkomna som medlemmar! Läs mer om medlemskap här: https://www.askebykloster.se/foreningen/kontakt/

Torsdag 28 april kl 18 i Askeby Församlingsgård: ”Uthur thet Påweske mörkret”

Den 25 september 1598 kulminerade maktkampen mellan hertig Karl och Sigismund i slaget vid Stångebro. Aldrig sedan dess har ett inbördeskrig utkämpats i Sverige om man bortser från några mindre uppror. Karls seger i slaget medförde inte reformationens seger över en dag, man skall snarare se den som en process som 1598 fortfarande pågick. Slaget innebar dock att förutsättningarna för en evangelisk-luthersk kyrka i vårt land säkerställdes.

Lars Eliasson beskriver upptakten och konsekvenserna av slaget vid Stångebro.
Susanne Glöersen visar och berättar om hur konstnärer inspirerats av händelsen.
Hans Palmlöf presenterar en kanonkula (förmodad) från tiden mm.
(Observera! Repris av vårt program vid Nykvarn söndag 29 augusti 2021)

Onsdag 18 maj kl 18.30

Vi planerar för en ”utekväll” med en gårdsvandring och byvandring hos fam. Jarl på Bölingstomta gård. Återkommer med mer information för denna kväll.

Musik och visning i klosterkyrkan

Söndagen 24 juli

Kl 18:00 Renässanstoner med vokalensemblen CSV.

Kl 19:00 Askeby klosterförening inbjuder till visning av kyrkan.

Söndagen 21 augusti

Kl 18:00 Musik i klosterkyrkan med Ludwig Walter, cello, och Erik Andersson, piano.

Kl 19:00 Askeby klosterförening inbjuder till visning av kyrkan.

Läs mer https://www.svenskakyrkan.se/akerbo/musik-i-klosterkyrkan

Askeby kloster 20 år

20 år i Askeby kloster

Söndagen den 18 november 2018 samlades klostervänner i församlingsgården för att ta del av något av allt det som hänt med Askeby kloster sedan 1998 då cisterciensorden firade sitt 900-årsjubileum.

Sammankomsten inleddes med Karin Svensson Nygrens välkomstord och hälsningar till de närvarande. Anna Bergman berättade därefter om hur den av församlingen och hembygdsföreningen anordnade Jubileumsveckan för tjugo år sedan inspirerade en grupp initiativrika personer till att lyfta fram det nästan bortglömda Askeby kloster. Lars Eliasson berättade om hur man  förberedde sig för att kunna bygga en trovärdig, visualiserad version av klosterområdet som legat på kyrkans södra sida. En omfattande uppgift eftersom byggrester ovan jord i princip saknas. Tidigt valde man att information om klostret i huvudsak skulle spridas via nätet. Gunnar Bergman redogjorde för föreningens hemsida och om hur och av vilka den används. Han berättade också om planerna på att skapa en mobilanpassad app.

Under hösten har en gren som tjänat som del av en byggnadsställning i kyrkans sydmur undersökts dendrokronologiskt. Jan Eriksson som tagit initiativ till denna undersökning hade lämnat grenen, som återkommit från laboratoriet i Lund, och upplysningar om den till Susanne Glöersen som informerade i Jans ställe. Eftermiddagen avslutades med att Sven Hellström, Askebyprojektets nestor, återbördade den urgamla grenen till sin ursprungliga plats.

Historikern Sven Hellström begrundar gångna tidevarv innan…

han återlämnar en bit historia till framtiden och sedan …

 med kyrkstötens hjälp ser till att den kommer att vila i tryggt förvar i …

Fädernas kyrka, som också är namnet på den psalm som fick avsluta vår eftermiddag.

Foto G Bergman, Text S Glöersen

HÄNDER I ASKEBY

SOMMAREN 2021

Med hänsyn till det rådande läget och Folkhälsomyndighetens rekommendationer har föreningens verksamheter varit vilande under våren 2021.
I och med den ”lättnad” som gäller from 1 juni så kommer vi att försöka återuppta vår verksamhet igen under förutsättning att ”pandemiläget” förbättras och att inga ny restriktioner tillkommer.

29 augusti kl 14 Besök i Nykvarnsområdet i Linköping
Under rubriken ”Ut ur det påviska mörkret” föreläser Lars Eliasson om platsens betydelse för Askeby kloster.
Den 25 september 1598 kulminerade maktkampen mellan hertig Karl och kung Sigismund i slaget vid Stångebro. Lars kommer att beskriva upptakten till och konsekvenserna av slaget. Kallelse med närmare information  kommer.

4 – 5 september Östgötadagarna
Östgötadagarna kommer att bli av runt om i länet, men de blir alltmer kommersiella vilket inte är så intressant för föreningen. Kyrkan kommer dock att vara öppen och föreningens informationsfolder finns att tillgå.

11 september     Kulturarvsdag
Den nationella Kulturarvsdagen återkommer och  liksom förra året kommer föreningen att delta med program i klosterkyrkan. Mer information finns nedan!

12 september    Årsmöte
Föreningen planerar för fysiskt möte den 12 september, med reservation för eventuellt tillkommande restriktioner. Notera gärna redan nu i era kalendrar.
Formell kallelse kommer att gå ut i början av augusti till våra medlemmar.

Visning av Askeby klosterkyrka och det virtuellt uppbyggda klostret kan beställas hos Ina Nordh, Åkerbo församling Tel. 0706-182160

Avgift 40 kr/person.

Föreningen Askeby kloster samarbetar med

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Sv-kyrkan.jpg

Årsmöte 2018

Ett ljust och härligt jubilerande årsmöte den 25 mars 2018

Solen flödade in genom fönstren, fler än förväntat strömmade in i församlingsgården denna söndag då våren kom med både värme, ljus och sommartid. Själva årsmötesförhandlingarna sköttes med van och trygg hand av Hans Palmlöf och klarades av snabbt och effektivt. Ina Nordh avtackades för sitt värdefulla arbete som ordförande i föreningen i 3 år. Till ny ordförande valdes Karin Svensson Nygren. I övrigt inga större förändringar i styrelsens sammansättning.

Föreningen Askeby kloster grundades för 10 år sedan och den förste ordföranden, Håkan Neckman kunde glädjande nog närvara på årets årsmöte. Han hyllades för sitt tidigare arbete genom att utnämnas till hedersmedlem. Utöver att vara den ledande kraften att formera en ny förening var han också … en av de drivande i arbetet att med hjälp av datateknik berätta om klostret och klostermiljön… som Susanne Glöersen formulerade det vid överräckandet av blommor och hedersdiplom. Ytterligare två personer fick ta emot föreningens hedersmedlemskap nämligen Sven och Ethel Hellström. För 20 år sedan arrangerade församlingen och hembygdsföreningen en välbesökt ”Klostervecka” där Sven med sin förankring i bygden och sakkunskap i historia blev en förgrundsgestalt som därefter med stort engagemang lyckats …lyfta fram Askeby kloster ur dess Törnrosasömn. Ethel har under årens lopp skött bokningar och besöksbeställningarna med vänlighet och omtanke och de båda har skapat något extraordinärt tillsammans.

Firandet av både 10 och 20 års aktiviteter utmynnade i en riklig samling kakor, kaffe och till det ett bildspel med nedslag i höjdpunkter från åren som gått.

Stenar över och under jord

Föreningens programplaner för 2018 redogjorde Susanne för och med rubriken ”Gåtan med den återfunna stenen” höll hon även ett spännande föredrag illustrerat med bilder. Fyra kapitäl i sandsten har nyligt uppmärksammats igen efter att ha legat undanstoppade i ett sidoförråd i Pilgrimskapellet . På 1950-talet fann man ett av dem inmurat i en av kyrkans gamla nischer. Hennes presentation av detta kapitäl, som med sin dekoration tydligt kopplar samman cisterciensiska byggnadstraditioner med Askeby kloster, var proffsigt utfört och underhållande framfört. Vi ser fram emot den spännande fortsättningen på hennes efterforskning och lägesrapportering.

Ett spännande år ligger framför oss med föreningens planerade aktiviteter på temat Stenar över och under jord, med bland annat Hans Palmlöfs förevisning av markradarundersökningarna och Jan Erikssons byggnadsantikvariska genomgång av Askebys och Bankekinds kyrkors torn. Missa heller inte chansen till en visning den 6 maj då det ges möjlighet till en gratis guidning för alla intresserade. Ta med era vänner och sprid gärna i bekantskapskretsen möjligheten att bli medlem i föreningen.

Text och bild: Maria Bergendahl

Medlemmarna samlas. Granskning av handlingarna. Avgående ordföranden Ina Nordh tar till orda. Uppläsning av styrelsens motivering till hedersmedlemmarna. Hedersmedlemmarna Sven och Ethel Hellström mottar blommor och diplom. Nyvalda ordföranden Karin Svensson Nygren gratulerar hedersmedlemmen Håkan Neckman. Vårfrudagens kakfest kan börja. Gåtan med den återfunna stenen. Susanne Glöersen ger en lägesrapport. Eken skuggar kyrkfasaden och årsmötet är slut.

Maria efter reformationen

Referat av programmet vid klosterföreningens årsmöte den 25 mars 2017. Berättare: Monika Minnhagen-Alvsten och Susanne Glöersen

Med övergången till den lutherska läran blev det förbjudet att tillbe jungfru Maria och alla andra helgon som man hade gjort från generation till generation i femhundra år. Människor berövades sina fromma seder och bruk som skänkt dem trygghet och tröst. Hur anpassade man sig till de nya påbuden?

Även om Marias kyrkliga roll nästan upphörde förblev hon en mycket betydelsefull gestalt i människors vardagsliv, något vi kan se prov på än idag i vår almanacka. Visserligen är ingen av de medeltida Mariadagarna längre helgdag på det riktiga datumet, men två av dem firas på närmaste söndag, nämligen Kyndelsmässodagen och Marie bebådelsedag. De övriga har fått nya namn men med en medveten anknytning till den heliga jungfrun som till exempel Stella, Rosa och Virginia.

Vid Marie bebådelsedag, även kallad vårfrudagen, skulle man ge akt på den lilla växt vi kallar vårlök, av Linné kallad vårfrudagslök, eftersom dess lök var lämplig att torka och dryga ut mjölet med. Gullvivan är en annan av de många Mariablommorna i vår flora. Den kallades på grund av sin likhet med en nyckelknippa en gång för Jungfru Marie nycklar. De nycklar som i maj, Marias månad, låser upp porten till sommaren. Ett annat exempel på Marias nyckelroll är denna bön från 1800-talets mitt som lästes av födande kvinnor med förhoppning om en lindrig förlossning.

Jungfru Maria, låna mej nycklarna dina, I Herrans Jesu namn

Det var inte bara vid sina förlossningar som kvinnor vände sig till jungfru Maria, det gjorde de också för att få hjälp med nötkreaturen. Med dessa rader ur en 1300-talshymn hade de sedan länge brukat be Maria välsigna korna.

Du bär den som bär allt, Och ger di åt den som ger näring åt alla.

Genom att ge sina kor namn som Gullros, Kyndelsmö och Fruekon med deras dolda Mariaanknytning hoppades man få Marias fortsatta beskydd.

Eftermiddagens program förgylldes av Sara Lovisa Lagman t.v. och Noomi Krogevoll t.h. som vackert och innerligt sjöng Maria-visorna Kristallen den fina, Maria går på törnestig, Jag vet en dejlig rosa och Limu limu lima. Som avslutning bjöd flickorna på Uti vår hage, mycket passande inför årets första sommartidsdag.